Search

Засідання робочої групи освітньо-професійної програми“Облік і оподаткування”

Засідання робочої групи освітньо-професійної програми

"Облік і оподаткування"

На сьогоднішній день надзвичайно важливим елементом освітньої діяльності є формуванню у студентів професійних навичок та компетенції, оптимізації освітнього процесу та участі студентів у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії. Саме тому цим питанням в коледжі і відводиться важливе місце.

Під час засідання робочої групи освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування" разом зі здобувачами освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр відбулось обговорення переліку вибіркових навчальних дисциплін за вільним вибором здобувача фахової передвищої освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і оподаткування" на базі базової загальної середньої освіти та на базі повної загальної середньої освіти.

Завідувачка економічним відділенням Стрільчук Л. В., проінформувала членів робочої групи щодо необхідності формування проекту переліку вибіркових навчальних дисциплін за вільним вибором здобувача фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування" 2024 року вступу та внесення пропозицій до них.

Голова робочої групи Леоненко Н. В. наголосила, що перелік вибіркових навчальних дисциплін сформовано із врахуванням пропозицій представників Ради роботодавців та представників студентського самоврядування, якими зазначено, що перелік навчальних дисциплін відповідає критеріям фахової підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і оподаткування" із спеціальності 071 Облік і оподаткування. Порядок вибору навчальних дисциплін регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу у ВСП Заліщицький ФК ім. Є. Храпливого НУБіП України» та «Порядок формування та вибору студентами вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм у ВСП Заліщицький ФК ім. Є. Храпливого НУБіП України».

Савірко О.В., зазначила, що запропонований перелік вибіркових навчальних дисциплін забезпечує набуття загальних і фахових компетентностей здобувачами освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і оподаткування" із спеціальності 071 Облік і оподаткування.

В обговоренні також взяли участь представниця Ради роботодавців, головний бухгалтер ВАТ "Тернопільобленерго"Яросевич С.Р. та староста академічної групи 34-О, представник органів студентського самоврядування Корнят Ю., які внесли свої пропозиції щодо формування переліку вибіркових навчальних дисциплін освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування" 2024 року вступу.

Було прийнято рішення схвалити та внести на розгляд методичної ради коледжу проект переліку вибіркових навчальних дисциплін за вільним вибором здобувача фахової передвищої освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і оподаткування".

Наталія ЛЕОНЕНКО,

голова робочої групи ОПП « Облік і оподаткування»

: