Search

Засідання робочої групи ОПП «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Засідання робочої групи ОПП «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

 

У ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України відбулося засідання робочої групи про розгляд пропозицій щодо оновлення освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти – єдиний комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення результатів навчання, що дає право на отримання здобувачами освіти професійної та освітньої кваліфікації. ОПП «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», розробляють згідно Стандарту фахової передвищої освіти. Оскільки, метою ОПП «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» єнадання теоретичних знань та набуття практичних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов'язків у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, то до перегляду та оновлення освітньо-професійної програми залучали здобувачів освіти, випускників коледжу, педагогічних працівників та роботодавців.

На розгляд робочої групи було винесено проект змін до переліку вибіркових навчальних дисциплін за вільним вибором здобувача фахової предвищої освіти за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 2024-2025 н. р.

Внесення змін до наповнення змісту вибіркових дисциплін за вільним вибором здобувача фахової передвищої освіти буде сприяти впровадженню інноваційних форм навчання в освітній процес та є доцільним при підготовці фахових молодших бакалаврів.

В обговоренні даного питання взяли участь всі члени робочої групи, які внесли свої пропозиції щодо формування переліку вибіркових дисциплін за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра.

Члени робочої групи схвалили та внесли на розгляд методичної ради коледжу проект переліку вибіркових навчальних дисциплін за вільним вибором здобувача фахової передвищої освіти за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

 

Інформацію надала голова робочої групи Руслана ЖЛУХОВСЬКА

: