Search

На порядку денному - розгляд проєкту вибіркових дисциплін

На порядку денному - розгляд проєкту вибіркових дисциплін

Вибіркові дисципліни, які студенти обирають самостійно - це дисципліни, які вводяться для ефективного використання можливостей коледжу з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, підвищення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці.
Вони надають можливість здійснення поглибленої підготовки, сприяють академічній мобільності студента з врахуванням його особистих інтересів.

Відбулось чергове засідання робочої групи освітньо-професійної програми «Агрономія» у складі голови робочої групи Башти І.С., членів робочої групи Гагалюка В.В. та Коропецького П.М., завідувача технологічного відділення Андрусика Р.В., представника органів студентського самоврядування, студента 32 групи Дениса Андрусика та стейкхолдера - представниці Філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» «Перспектив» Уляни Бортейчук.

Слухалось питання «Про розгляд проєкту вибіркових навчальних дисциплін за вільним вибором здобувача фахової передвищої освіти 2024 року вступу за освітньо-професійною програмою «Агрономія» зі спеціальності 201 Агрономія».

З інформацією щодо необхідності формування проєкту переліку вибіркових навчальних дисциплін за вільним вибором здобувача фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми «Агрономія» 2024 року вступу та внесення пропозицій членами робочої групи виступив Андрусик Р.В.

Башта І.С. відмітила, що при складанні переліку вибіркових дисциплін враховано також думки та пропозиції, висловлені на спільному засіданні робочої групи з викладачами циклової комісії агрономічних та еколого- інженерних дисциплін, а також побажання стосовно даного питання представників Ради роботодавців та органів студентського самоврядування.

В обговоренні питання прийняли участь члени робочої групи Гагалюк В.В. та Коропецький П.М., які зазначили, що представлений на розгляд перелік вибіркових навчальних дисциплін забезпечує набуття відповідних компетентностей здобувачами освіти за освітньо-професійною програмою. Свою думку висловили та внесли пропозиції студент Денис Андрусик та стейкхолдер Бортейчук У. С.

За результатами проведеного засідання складено і оформлено протокол, в якому представлено визначений перелік вибіркових дисциплін.

     Ірина БАШТА, голова робочої групи

: