Search

Засідання робочої групи ОПП «Екологія»

Засідання робочої групи ОПП «Екологія»

Відбулося засідання робочої групи ОПП «Екологія» підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 101 Екологія у ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України, з метою обговорення проекту освітньо-професійної програми для вступників 2024 року та визначення напрямків її розвитку.

В засіданні робочої групи взяли участь: Павлюк Б.С., директор коледжу, Сопилюк М.В., заступник директора з навчальної роботи, Андрусик Р.В., завідувач технологічного відділення.

Керівник робочої групи - Фреяк Г.Б, Радик А.В., , Полева Р.М. – викладачі, Мамалига В. - староста академічної групи 41-Е, представник органів студентського самоврядування.

Галина Фреяк наголосила, що перелік вибіркових навчальних дисциплін сформовано із врахуванням пропозицій представників Ради роботодавців та представників студентського самоврядування, якими зазначено, що перелік навчальних дисциплін відповідає критеріям фахової підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою «Екологія» із спеціальності 101 Екологія. Порядок вибору навчальних дисциплін регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу у ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України» та «Порядок формування та вибору студентами вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм у ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України».

Зростаючі вимоги ринку праці, що викликані посиленням конкурентних відносин, підвищенням професійних вимог до фахівців з екології, збільшенням кількості потенційної робочої сили, яка володіє необхідними компетенціями, ставлять принципово нові вимоги до майбутнього спеціаліста, сьогоднішнього здобувача фахової передвищої освіти. На перший план виходить необхідність підготовки сучасного фахівця, здатного адаптуватись до швидких змін зовнішнього середовища.

Радик А.В., зазначила, що запропонований перелік вибіркових навчальних дисциплін забезпечує набуття загальних і фахових компетентностей здобувачами освіти за освітньо-професійною програмою «Екологія» із спеціальності 101 Екологія.

До обговорення щодо забезпечення якості освітнього процесу, долучився представник Ради роботодавців – начальник відділу еколого-освітньої роботи НПП «Дністровський каньйон» Аркадій Сідоров.

Також в обговоренні взяли участь Полева Р.М. та Мамалига В., які внесли свої пропозиції щодо формування переліку вибіркових навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Екологія» 2024 року вступу.

Під час розроблення проекту освітньо-професійної програми «Екологія» на 2024 рік були враховані всі пропозиції, зауваження та рекомендації, які були висловлені на спільному засіданні робочої групи з викладачами циклової комісії агрономічних та еколого-інженерних дисциплін.

Таким чином, проєкт ОПП «Екологія» враховує всі необхідні рекомендації та пропозиції з метою забезпечення якісної та ефективної підготовки майбутніх фахівців з екології.

Галина ФРЕЯК, керівник робочої групи ОПП «Екологія»

: