Search

Засідання робочої групи ОПП «Комп’ютерна інженерія»

Засідання робочої групи ОПП «Комп'ютерна інженерія»

 Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти – єдиний комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення результатів навчання, що дає право на отримання здобувачами освіти професійної та освітньої кваліфікації.

 12 березня 2024 року відбулося засідання робочої групи ОПП «Комп'ютерна інженерія» підготовки здобувачів фахової передвищої за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія" у ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України, з метою обговорення проєкту освітньо-професійної програми для вступників 2024 року та визначення напрямків її розвитку.

 В засіданні взяли участь розробники програми: керівник робочої групи – ГІРЧАК Юрій Леонідович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, члени робочої групи: ЧЕРВОНЯК Артур Михайлович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, МІЩУК Тетяна Віталіївна - спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, Угринюк Марія - староста випускної академічної групи спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", представник органів студентського самоврядування. Крім цього, були присутні та взяли участь в обговоренні програми АНДРУСИК Роман Васильович – завідувач технологічного відділення, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

 Юрій Гірчак ознайомив присутніх з проектом ОПП «Комп'ютерна інженерія» за ОПС «Фаховий молодший бакалавр», розробленим із урахуванням запропонованих змін роботодавцями, що стосуються кількісного та якісного оновлення вибіркових освітніх компонент ОПП (за вибором здобувача фахової передвищої освіти). Зустріч із стейкхолдерами відбулася в коледжі напередодні засідання робочої групи.

 Зростаючі вимоги ринку праці, що викликані посиленням конкурентних відносин, підвищенням професійних вимог до фахівців з підприємництва та торгівлі, збільшенням кількості потенційної робочої сили, яка володіє необхідними компетенціями, ставлять принципово нові вимоги до майбутнього спеціаліста, сьогоднішнього здобувача фахової передвищої освіти. На перший план виходить необхідність підготовки сучасного фахівця, здатного адаптуватись до швидких змін зовнішнього середовища.

 Ця програма орієнтована на підготовку успішних професіоналів - інженерів ІТ-сфери, здатних шукати ефективні інженерно-технічні рішення. Здобувачі вчаться вирішувати проблеми у галузі комп'ютерних та інформаційних технологій, визначати обмеження цих технологій тощо.

 Артур Червоняк наголосив на тому, що для формування у майбутніх підприємців професійних компетентностей дуже важливо мати чітке уявлення про ситуацію на ІТ-ринку. Він підтримав внесення змін до освітньо-професійної програми 2024 року з метою врахування актуальних вимог та потреб цього ринку.

 Тетяна Міщук зазначила, що для успішної кар'єри в ІТ-галузі, майбутні інженери повинні мати не тільки знання з цієї сфери, але й практичні навички роботи зі сучасним телекомунікаційним обладнанням.

 Роман Андрусик запропонував зміни до кількості годин для окремих дисциплін, з метою забезпечення кращого розподілу часу та більш ефективного навчання.

 Присутня на засіданні студентка 4 курсу Марія Угринюк активно приймала участь в обговоренні переліку вибіркових компонент ОПП, транслюючи побажання одногрупників.

 Під час розроблення проекту освітньо-професійної програми "Комп'ютерна інженерія" на 2024 рік були враховані всі пропозиції, зауваження та рекомендації, які були висловлені на спільному засіданні робочої групи з викладачами циклової комісії комп'ютерно-інженерних дисциплін.

Юрій ГІРЧАК, керівник робочої групи ОПП «Комп'ютерна інженерія»

: