Search

Про діяльність наукових секцій та переліквибіркових дисциплін

Засідання методичної ради

Про діяльність наукових секцій та перелік

вибіркових дисциплін

Проведено чергове засідання методичної ради коледжу. Були обговорені наступні питання порядку денного:

  1. Про діяльність наукових секцій Заліщицької філії Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України у ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України».
  2. Про розгляд пропозицій робочих груп забезпечення ОПП до переліку вибіркових дисциплін для вибору здобувачами освіти 2024 року прийому.

Галина Петрів, голова студентського наукового товариства, інформувала учасників засідання методичної ради з першого питання порядку денного. У своєму виступі вона відзначила, що у коледжі восени 2022 року за сприяння директора створено Студентське наукове товариство «Пошук», яке є структурним підрозділом Тернопільського територіального відділення Малої академії наук України. Це творче об'єднання студентів, що забезпечує їх науковий, інтелектуальний та духовний розвиток, підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє поглибленню знань в обраній професії. Галина Василівна у виступі проаналізувала головні завдання наукового товариства студентів. Було відзначено, що влітку 2023 року наш заклад освіти отримав сертифікат на право здійснювати дослідницько-експериментальну діяльність зі слухачами наукових секцій Заліщицької філії Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України.

Наукове товариство коледжу працює за такими секціями: «Агрономічні науки» (викладач-консультант Петро Коропецький), «Економічні науки» (викладач-консультант Ольга Киверига), «Комп'ютерні науки» (викладач-консультант Михайло Пронь), «Природничо-математичні науки» (викладач-консультант Валентина Перит), «Гуманітарні науки» (викладач-консультант Галина Петрів). В цьому навчальному році студенти коледжу долучалися до заходів, які проводились МАН України. В коледжі вперше відбувався І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН. У ІІ етапі конкурсу в Тернополі від коледжу представлено 4 роботи, призові місця вибороли Анатолій Петрас (І місце), секція «Інтернет-технології та веб-дизайн», науковий керівник Михайло Пронь, та Іванна Дуць (ІІІ місце), секція «Агрономія», науковий керівник Петро Коропецький. Анатолій Петрас представлятиме результати своєї роботи на ІІІ етапі конкурсу у Києві.

Михайло Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, у своєму виступі відзначив, що директор Борис Степанович проклав шлях у реалізацію цього проєкту, а головна і організаційна заслуга належить Галині Петрів. Особливий імпульс ця робота дістала після захисту Галиною Василівною наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Михайло Васильович закликав до залучення ширшого кола викладачів та активізації цієї роботи. Важливо починати її на молодших курсах та продовжувати розвивати на старших.

Борис Павлюк, директор коледжу, запропонував залучити до даної роботи і стейкхолдерів, які мають можливість надати і матеріали, і технології, які можна використати при організаціїї науково-дослідницької роботи. Борис Степанович високо оцінив перші кроки участі коледжу у діяльності МАН. Він відзначив, що є великий потенціал і серед студентів, і серед педагогічних працівників, які можуть показати результат. А формування навиків науково-дослідної роботи сприятиме майбутній кар'єрі фахівців-науковців та педагогічних працівників. Він також закликав до активізації цієї роботи.

Роман Андрусик та Лариса Стрільчук , завідувачі відділеннями коледжу, були співдоповідачами з другого питання порядку денного засідання методичної ради. Попередньо питання переліку вибіркових дисциплін для вибору здобувачами освіти вступу 2024 року було всебічно обговорено на засіданнях робочих груп. Завідувачі відділень проаналізували перелік вибіркових дисциплін в розрізі освітньо-професійних програм з врахуванням пропозицій, які були висловлені учасниками робочих груп.

Борис Павлюк, директор коледжу зауважив, що до переліку вибіркових дисциплін варто включати ті, які б сприяли становленню майбутніх фахівців як конкурентоспроможних на сучасному ринку праці.

З обговорюваних питань були прийняті відповідні рішення.

Юрій ВІЙТИК

: