Search

Відкрите заняття з німецької мови

Відкрите заняття з німецької мови

Зважаючи на специфічність навчального процесу з іноземних мов у немовному закладі фахової передвищої освіти і високі вимоги до рівня викладання іноземних мов, зокрема англійської та німецької, відкриті заняття є невід'ємним елементом методичної діяльності науково-педагогічного працівника та однією з форм обміну передовим досвідом серед викладачів колективу.

Викладач ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України» Ольга Завінська провела практичне заняття з використанням інтерактивних методів навчання з німецької мови на тему: «У готелі. Готельний сервіс» в 24ОЕ/25ФП групах спеціальностей «Облік і оподаткування», «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Мета заняття полягала у введенні нових лексичних одиниць з теми та їх активізації в усному (монологічному та діалогічному) мовленні, розвитку навичок аудіювання, розвитку культури мовлення, вихованні культури спілкування у громадських місцях та толерантного ставлення здобувачів освіти один до одного в умовах партнерства.

На етапі підготовки до сприймання іншомовної інформації, здобувачам освіти були запропоновані фонетичні аудіо, лексичні ігри та інтерактивні вправи з платформи Learning.apps.

Для введення нових лексичних одиниць з теми викладач застосувала матеріали автентичного підручника Begegnungen з аудіосупроводом. Для розвитку навичок аудіювання, студентам було запропоноване відео з інтерактивними завданнями з навчальної платформи  Deutsche Welle, де є багато різнорівневого контенту для проведення цікавих та змістовних занять з німецької мови, що сприяє максимальному поглибленню у мовне середовище.

Протягом усього заняття лунало впевнене слово викладача а здобувачі освіти були активні та ініціативні, працювали продуктивно та з задоволенням виконували запропоновані завдання.

Викладачі коледжу, які були присутні на занятті, зазначили, що заняття пройшло на високому методичному рівні, відмітили логічну побудову та послідовність всіх етапів заняття, відповідне матеріально-методичне забезпечення, наявність наочних навчальних матеріалів, використання аудіовізуальних засобів, а також вміння викладача зацікавити та активізувати діяльність навчальної групи з метою формування мовленнєвої компетентності.

Ірина САГАЙДАК, голова циклової комісії гуманітарних

та соціально-економічних дисциплін

 

: