Search

Вивчення іноземних мов, «Правила прийому на навчання…» та інше

Засідання педагогічної ради

Вивчення іноземних мов, «Правила прийому на навчання…» та інше

Проведено чергове засідання педагогічної ради коледжу.. Були обговорені наступні питання порядку денного:

  1. Про формування ключової компетентності «спілкування іноземними мовами» в процесі викладання англійської та німецької мов;
  2. Профорієнтаційна робота: результати та завдання пошуку нових видів, форм проведення;
  3. Розгляд та затвердження каталогу (переліку) вибіркових дисциплін для вступників 2024 року;
  4. Розгляд та затвердження «Правил прийому на навчання до ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України в 2024 році» та «Положення про Консультаційний центр ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України» з питань прийому на навчання у 2024 році».

Ірина Сагайдак, голова циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, інформувала учасників засідання педради з першого питання порядку денного. У своєму виступі Ірина Петрівна охарактеризувала ключові компетентності та основні результати навчання, які при цьому формуються, серед яких і володіння іноземними мовами.

Леся Лукавецька, викладач англійської мови, у своєму виступі відзначила, що сучасний стан розвитку міжнародних зв'язків, вихід України до європейського та світового простору, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії змушують розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Це вимагає радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні постійно зростає. Леся Михайлівна проаналізувала роботу викладачів іноземних мов по формуванню компетентності «спілкування іноземними мовами», охарактеризувала основні прийоми і методи, за допомогою яких вони досягають поставленої мети. При цьому ефективно застосовуються мультимедійні презентації, аудіо та відеоматеріали, тести та завдання. При візуальному способі презентації лексики, як правило, використовуються слайди, фотографії, малюнки, таблиці і самі предмети для розкриття значення слів, що позначають реальні предмети, емоції, почуття і так далі. Отже, наочність не вимагає витрат часу на семантизацію лексики і дозволяє підвищити зацікавленість та активність студентів. У виступі було відзначено, що розвиток ключової компетентності залежить від багатьох факторів. Від знань і умінь викладача, творчого підходу і майстерності, індивідуальних особливостей, мовленнєвої лінії, систематичності до пошуку нових підходів у організації освітнього процесу.

Ольга Завінська, викладач німецької мови та Світлана Осадчук, викладач англійської мови, взяли участь в обговоренні даного питання. Вони проаналізували форми позааудиторної роботи: участь здобувачів освіти у різноманітних конкурсах та олімпіадах: Greenwich, Greenwich Pro, Puzzle, На Урок, участь у гуртках «Вивчай іноземні мови легко!», заходах до тижня іноземних мов, запис відеороликів. Мова також йшла про постійне підвищення кваліфікації викладачів, відвідування курсів, конференцій та вебінарів від навчальних платформ Prometheus, Coursera, EdEra.

Борис Павлюк, директор коледжу, у своєму виступі акцентував увагу на необхідності посилення мотивації до вивчення іноземних мов здобувачами освіти, оскільки відкриваються широкі можливості для поїздок закордон, розширюються міжнародні зв'язки. Особлива увага англійській та німецькій мовам, які є мовами міжнародного спілкування. Набагато краще сприймають спеціалістів, які володіють іноземними мовами, роботодавці. Оскільки це фахівець, якого можна використати в зовнішньоекономічній діяльності, якого можна залучити до вивчення зарубіжного передового досвіду, передової технології. Тому мотивація до вивчення іноземних мов має особливе значення. Для спілкування із зарубіжними навчальними закладами , налагодження телемостів знання мов теж має неабияке значення. Прозвучала також пропозиція створення Мовного клубу.

Ольга Галайдіда, відповідальний секретар приймальної комісії, інформувала учасників засідання педагогічної ради про результати та завдання пошуку нових видів, форм проведення профорієнтаційної роботи, зокрема були проаналізовані її основні форми.

Борис Павлюк, директор коледжу, уточнив показники участі учнів шкіл у проведеному Дні відкритих дверей в коледжі, закликав продовжувати цю роботу, особливо в питаннях підготовки до наступного такого заходу. Борис Степанович закликав продовжити профорієнтаційні поїздки в школи.

Роман Андрусик, завідувач технологічним відділенням та Лариса Стрільчук, завідувачка економічним відділенням, доповідали учасникам засідання педради з третього питання порядку денного.

Михайло Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, при обговоренні цього питання наголосив на організації процедури вибору здобувачами освіти І-ІІІ курсів вибіркових дисциплін на майбутній 2024-2025 н.р. та підготовці викладачами, а також публікацій анотацій і презентацій вибіркових дисциплін на веб-сайті коледжу

За результатами виступів було затверджено каталог (перелік) вибіркових дисциплін для вступників 2024 року, який попередньо і всебічно було обговорено на засіданнях робочих груп та засіданні методичної ради коледжу.

Ольга Галайдіда, відповідальний секретар приймальної комісії, ознайомила учасників засідання педради з проєктами «Правил прийому на навчання до ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України в 2024 році» та «Положення про Консультаційний центр ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України» з питань прийому на навчання у 2024 році».

З обговорюваних питань були прийняті відповідні рішення.

Юрій ВІЙТИК

 

 

 

 

 

: