Search

Відкрите заняття з дисципліни Інформатика (Компꞌютерна логіка)

Відкрите заняття з дисципліни Інформатика (Компꞌютерна логіка)

Важливою особливістю інформатики є те, що вона має найширші застосування, що охоплюють, в основному, всі види людської діяльності: виробництво, управління, науку, освіту, проектні розробки, торгівлю, медицину, мистецтвознавство, побут тощо. Інформатика вивчає те спільне, що властиве численним різновидам конкретних інформаційних процесів (технологій). Ці технології і є об'єктом вивчення інформатики.

Проведено практичне заняття з використанням інтерактивних методів навчання з Інформатики (Компꞌютерної логіки) на тему «Практична робота «Спрощення логічних виразів» в 21-К групі спеціальності 123 «Компꞌютерна інженерія .

Мета заняття полягає у набутті вмінь і навиків спрощення логічних виразів, застосовуючи основні аксіоми та закони логіки.

Розвивати у здобувачів освіти такі компетенції як здатність працювати самостійно та автономно, здатність логічного мислення, вміння аналізувати і робити висновки.

Виховувати у студентів компетенції свідомого відношення до навчання і бажання отримувати якомога більше знань з різних дисциплін, щоб на базі цих знань та досвіду сформувати свій світогляд.

На занятті представлені матеріали, що висвітлюють самостійну роботу студентів при виконанні практичних завдань та вміння перетворювати числа із однієї системи числення в іншу, на основі законів логіки студенти здійснювали спрощення логічних виразів та будували таблиці істинності засобами прикладних програм загального призначення: MS Excel, MS Word .

Викладачі коледжу, які були присутні на занятті, зазначили, що заняття пройшло на високому методичному рівні, відмітили логічну побудову та послідовність всіх етапів заняття, відповідне методичне забезпечення, вміння зацікавити та активізувати діяльність студентів.

Наталя СИДОРЧУК, викладач Інформатики

 

: