Search

Вивчаємо будову автомобіля

Вивчаємо будову автомобіля

В рамках проведення тижня інженерно-технічних дисциплін та охорони праці своїм педагогічним досвідом поділився викладач циклової комісії агрономічних та еколого-інженерних дисциплін, спеціаліст вищої категорії , старший викладач Василь Конько, провівши відкрите заняття з дисципліни «Технології» на тему «Трансмісія автомобіля».

Метою заняття було ознайомити здобувачів освіти із призначенням і основними видами сучасних трансмісій автомобіля, новими інженерними рішеннями в їх розвитку і вдосконалення, загальною будовою і призначенням складових частин трансмісії; формувати у здобувачів освіти логічне мислення, просторову уяву, розуміння тенденцій розвитку сучасної техніки та сприяти формуванню відповідних фахових компетентностей; виховувати зацікавленість до фахових дисциплін та розвивати навички практичного застосування теоретичних знань.

Заняття проведено викладачем у формі лекції з елементами бесіди.

Мотивація пізнавальної діяльності студентів на початку заняття сприяла ефективному засвоєнню нового матеріалу. Актуалізацію опорних знань проведено у вигляді фронтальної бесіди.

Досвідчений викладач у повній мірі використав на занятті інформаційно- технічні можливості навчального кабінету в формі демонстрації моделей та деталей вузлів трансмісії, фрагментів тематичних відеофільмів «Автоматична коробка передач з подвійним зчепленням, «Диференціал Torsen» відповідно до змісту навчального матеріалу.

Варто відзначити логічність і послідовність викладення Василем Антоновичем лекційного матеріалу та вміле використання міжпредметних зв'язків з іншими дисциплінами.

Впродовж заняття панувала доброзичлива, позитивна, творча атмосфера, студенти активно залучались викладачем до співпраці при пошуку відповідей на проблемні питання.                            

При обговоренні відкритого заняття присутніми на ньому членами дирекції та викладачами відмічено високий професіоналізм педагога та належний методичний рівень заняття, а також те, що викладач досяг поставленої мети.        

Ірина БАШТА, голова циклової комісії агрономічних та еколого-інженерних дисциплін

 

: