Search

Студенти коледжу опановують робітничу професію «Лаборант хіміко- бактеріологічного аналізу»

 

Студенти коледжу опановують робітничу професію «Лаборант хіміко- бактеріологічного аналізу»

Студентський вік - це головний період для розвитку основних соціогенних і професійних компетенцій людини, а саме:

  • формування професійних, світоглядних і громадських якостей майбутнього фахівця;
  • розвиток професійних здібностей як передумови подальшої самостійної професійної творчості;
  • ставлення інтелекту і стабілізація рис характеру;
  • перетворення мотивації та всієї системи ціннісних орієнтацій;
  • формування соціальних цінностей у зв'язку з професіоналізацією.

Саме такої мети старалися досягти студенти ІІІ курсу за спеціальністю 101 «Екологія» у співпраці з викладачем при проходженні навчальної практики з робітничої професії «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу» у ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України.

Професія лаборанта належить до тих професій, де можна проявити свої здібності, уміння, розум, спритність, талант. А лаборант хіміко- бактеріологічного аналізу – це професія, затребувана в багатьох галузях промисловості. Вона потрібна там, де проводиться визначення хімічного складу різних речовин: сталі і сплавів, нафтопродуктів, добрив, кислот, солей та інших. Хімічний аналіз, яким займається лаборант-це комплекс направлених дій, здійснюваних для визначення якості або кількості речовини. Робота лаборанта ХБА полягає у: виконанні лабораторних аналізів, вимірювань, а саме, визначення якісного хімічного складу речовини і кількісних співвідношень у ньому хімічних елементів і сполук; здійснення синтезу хімічних речовин у лабораторних умовах; оформлення результатів аналізів.

В сучасних лабораторіях, крім колб, пробірок, реактивів, ваг, лаборанти хіміко-бактеріологічного аналізу мають можливість використовувати комп'ютерні програми обробки даних, механічні та автоматичні вимірювальні прилади різного ступеня складності. Головні галузі промисловості, де особливо потрібні лаборанти, — це хімічні, нафтохімічні, нафтопереробні, металургійні… Дана робітнича професія надає можливість майбутнім працівникам набувати не лише нові знання, а й розширює межі працевлаштування. Лаборанти хіміко-бактеріологічного профілю можуть працювати, як на заводах і підприємствах нафтохімічного профілю, так і харчової промисловості. Бактеріологічний аналіз існує на абсолютно всіх підприємствах, де контролюється якість виробленої продукції. Кожна галузь потребує відповідальних фахівців, відданих своїй справі та освічених у широкому спектрі напрямів, окрім професійного. Саме така досвідченість допомагає ЛАБОРАНТУ комфортно долати щоденні виклики своєї професії.

Перспективи професії лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу:
§ Керівники харчових підприємств;
§ Головні технологи, технологи змін і цехів;
§ Завідуючі лабораторією;
§ Робітники дослідницьких і наукових лабораторій;
§ Експерти з якості харчових продуктів.

Тому сьогодні на тлі зростаючої конкуренції освітніх послуг, загострення демографічної ситуації в країні підвищується значущість свого потенціалу. А завданням нашого навчального закладу є не просто надати студентові певний набір знань, а сформувати у них повагу до обраної професії, вироблення необхідних для неї рис, умінь і навичок, розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця.

Валентина ПЕРИТ, керівник практики

: