Search

Майбутнім фінансистам – знання про державний кредит та державний борг

Майбутнім фінансистам – знання про державний кредит та державний борг

30 квітня 2024 року викладачем коледжу Михайлом Сапіжаком для здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» було проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни «Фінанси» на тему: «Державний кредит та державний борг» у 25-Ф групі.

Метою заняття було ознайомити здобувачів освіти з поняттями державного кредиту та державного боргу; формувати у студентів розуміння принципів організації фінансових відносин та сприяти формуванню відповідних фахових компетентностей; виховати зацікавленість до дисципліни та теми, спонукати майбутніх фахівців до пізнавальної роботи.

Заняття проведено у формі лекції-діалогу з вдалим використанням інформаційних технологій, презентації навчального матеріалу, яка добре ілюструвала та структурувала навчальний матеріал, що сприяло кращому пізнанню студентами понять державного кредиту та державного боргу.

Глибоке володіння викладачем теоретичним та практичним матеріалом з дисципліни «Фінанси», вміла мотивація навчальної діяльності студентів, застосування діалогової форми навчання, що активізує мислення студентів, вирішення проблемних питань в ході лекції, допомогли студентам добре засвоїти навчальний матеріал, а викладачеві успішно досягти мети заняття.

На лекції панувала невимушена, доброзичлива атмосфера творчої співпраці викладача зі студентами.

Заняття проведено викладачем на високому методичному рівні, про що свідчили позитивні відгуки присутніх на занятті колег.

Руслана ЖЛУХОВСЬКА, голова циклової

комісії фінансово-облікових дисциплін                 

 

: