Search

Секція “Соціально – гуманітарні науки”

Секційні засідання конференції

Секція "Соціально – гуманітарні науки"

Викладачі циклових комісій гуманітарних та соціально - економічних дисциплін плідно працюють над різнобічним розвитком конкурентноспроможного фахівця з високою культурою, якостями громадянина-патріота, соціально активної особистості .

Активізація навчально-виховного процесу здійснюється через участь здобувачів освіти під керівництвом викладачів у тижнях дисциплін, олімпіадах і конкурсах, науково – практичних конференціях. У рамках науково-практичної конференції проведено засідання секції "Соціально – гуманітарні науки" (керівник Сагайдак І.П.), на якій представлено роботи студентів на теми:

1. Україна у Другій світовій війні: погляд крізь призму сьогодення

Завада Вікторія, 21 група. Керівник Олійник М.Д.

2. Волонтерська діяльність в умовах війни

Федорчук Анастасія, 15 групи. Керівник Тракало О.Л.

3. Іван Мазепа: постать на тлі епохи

Боднарчук Людмила, 24-О групи. Керівник Петрів Г.В.

4. Сліди неперевершеної МЕА - Соломії Крушельницької – на Заліщанщині.

Захарюк Ілона, 25-Ф групи. Керівник Гойман В.І.

5. Україна в житті та творчості зарубіжних письменників

Наконечний Василь, 11-К групи. Керівник Сагайдак І.П.

6. Проблемне поле особистості студента коледжу

Коржевська Анна, 25 – група. Керівник Сагайдак І.П.

7. Поетична Шевченкіана Ліни Костенко

Гірна Тетяна, 14 група. Керівник Юрійчук О. В.

8. Особливості словотворення у сучасній німецькій мові (лексико-граматичний аспект)

Семчишин Тетяна, 14ОЕ група. Керівник Завінська О.М.

9. Англомовні запозичення в засобах масової інформації.

Дудяк Оксана, 25-Ф група. Керівник Лукавецька Л.М.

 

10. Утворення неологізмів у сучасній англійській мові та способи їх перекладу українською мовою.

Димушко Христина, 25-П група. Керівник Лукавецька Л.М.

Наукова робота покращує розвиток особистості студента, його ораторські та комунікативні здібності, сприяє більш ефективному засвоєнню знань з навчальних дисциплін.

Дякуємо доповідачам та їх керівникам за представлені науково – пошукові роботи, успіхів вам та вагомих досягнень у результаті наукового пізнання!

Дякуємо мужнім захисникам і захисницям України за можливість жити, працювати, навчатися, мріяти про майбутнє.

Інформацію надала Ірина САГАЙДАК, голова циклової комісії

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

: