Search

Кваліфікаційним іспитам дано старт

Кваліфікаційним іспитам дано старт

Формою підсумкового контролю здобувачів освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» є комплексний кваліфікаційний іспит, який розпочався для студентів заочної форми навчання.

Перед початком Кваліфікаційного іспиту до майбутніх фахівців звернулися директор коледжу Борис Павлюк, заступник директора з навчальної роботи Михайло Сопилюк та методист по роботі зі студентами заочної форми навчання Наталія Хомів. Вони привітали всіх присутніх, побажали студентам успішного складання та наголосили на важливості продовження навчання і здобуття освітнього ступеня вищої освіти бакалавр у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Здобувачі освіти отримали екзаменаційні білети та приступили до складання іспиту.

На екзамені студенти показали, високий рівень теоретичних знань і практичних навичок відповідно до спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Бажаємо нашим випускникам не зупинятись на досягнутому і вдосконалювати свої компетентності впродовж життя, адже однією з головних вимог сучасного ринку праці є постійне навчання і самовдосконалення, вміння опановувати нові знання у світі, що постійно і швидко змінюються.

Заочна форма навчання дає можливість отримання якісної освіти та поєднання навчання з роботою та застосування отриманих знань і навичок на практиці. Це дозволяє випускникам не тільки претендувати на більш високооплачувані посади, а й сприяє швидшому кар'єрному зростанню. Тому, заочна форма навчання має майбутнє в Україні.

Оксана БОЙЧУК, викладач фінансово-облікових дисциплін

 

: