Search

Навчальна практика з агрохімії в 22 групі

Навчальна практика з агрохімії в 22 групі

У вирішенні завдання покращення підготовки фахівців - агрономівз агрохімії, формуванню в них умінь та навиків практичної роботи, розвитку творчих здібностей, велике значення має навчальна практика з дисципліни.

Метою навчальної практики з агрохімії є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами на теоретичних заняттях.

В результаті проходження практики студент повинен засвоїти методику діагностики живлення рослин; закладання польового досліду по вивченню дії добрив; технологію зберігання, приготування та внесення добрив під сільськогосподарські культури; порядок визначення агрономічної, економічної та енергетичної ефективності застосування добрив; структуру сервісного агрохімічного обслуговування сільського господарства.

Студенти 22 групи спеціальності 201 «Агрономія» практику з агрохімії проходять на колекційно-демонстраційних ділянках та в теплицях коледжу. Тут вони мають можливість брати безпосередню участь в догляді за плодовими і овочевими культурами, діагностувати стан насаджень та визначати потребу в удобренні, розраховувати дози добрив для проведення підживлень, порівнювати стан рослин при застосуванні різних видів, форм і доз добрив, прогнозувати агрономічну та економічну ефективність від застосування добрив.

Головним підсумком практики є уміння закладати польовий дослід по вивченню дії добрив та вести спостереження за дослідом; готувати добрива до внесення; здійснювати контроль за якістю внесення добрив; проводити діагностику живлення рослин та визначати потребу в добривах; розраховувати норми добрив та розподіляти їх за прийомами внесення; розраховувати агрономічну та економічну ефективність застосування добрив.

Василь ГАГАЛЮК, викладач агрохімїї

 

 

: