Search

Запрошуємо ознайомитись

Запрошуємо ознайомитись

Бібліотечний фонд знову поповнився новими книгами. Ми завжди щиро і безмежно вдячні науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів та природокористування України за таку підтримку.

Книги стануть важливою частинкою нашої книгозбірні, допоможуть у вивчені та ознайомлені з різних тематик.

До вашої уваги пропонуємо огляд нових надходжень, що надійшли до фонду бібліотеки:

 • Ніколаєнко С.М. Керівник закладу освіти (організаційно-педагогічні та правові основи управлінської діяльності): підручник-2-ге вид. перероб.,і доп.-К.:НУБІП України.-2019.-408 с.
 • Ніколаєнко С.М. Законодавчі база управління навчальними закладами: навчальний посібник.-К.: НУБІП України,2015.- 225 с.
 • Журавська Н.С.Методика навчання дисципліни «Плодівництво»:[навчально-методичний посібник] Н.С.Журавська.-Ніжин; Видавець ПП Лисенко М.М.,2012.- 272 с.
 • Термінологічний словник з гербології. 1152 терміни/ За ред..канд., с-г наук, доцента Косолапа М.П. Навчальний посібник.-К.: Вид.Дім «Слово», 2008.-184 с.
 • Журавська Н.С. Методика навчання дисципліни «Методи випробування засобів захисту рослин» [навчально-методичний посібник]/Н.С.Журавська Ніжин. Видав.ПП Лисенко М.М.,- 2013.- 624 с.
 • -    Журавська Н.С. Методика навчання дисципліни «Насінництво з основами селекції» [навчально-методичний посібник]/Н.С.Журавська Ніжин. Видав.ПП Лисенко М.М.,- 2012.- 276 с.
 • Журавська Н.С. Методика навчання дисципліни «Кормовиробництво» навчально-методичний посібник]/Н.С.Журавська Ніжин. Видав.ПП Лисенко М.М.,- 2012.- 405 с.
 • Журавська Н.С. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності «Педагогіка вищої школи» з методики навчання циклу дисциплін з агрономії, [навчально-методичний посібник]/Н.С.Журавська Ніжин. Видав.ПП Лисенко М.М., 2014.-940 с.
 • Байдала В.В. Біоекономіка в Україні: формування, перспективи розвитку та макроекономічні впливи: монографія/ В.В.Байдала.- Суми.: ФОП Наталуха А.С., -2016.- 376 с.
 • Інноваційний розвиток підприємств аграрного сектору: монографія/ Витвицька О.Д..- К.: АграрМедіаГруп, 2012.- 406 с.
 • Добряк Д.С. Формування екологобезпечного землекористування в умовах дії водної та вітрової ерозій/ Д.С. Добряк К.: Урожай, 2010.- 152 с.: іл.
 • УПА та ВІН у боротьбі з тоталітаризмом 1943-1947. Документи.спогади.-Вишгород.- ФОП Сергійчук М.І. 2019.- 592.
 • Танчин С.П. Дмитришин М.Я. Технології виробництва сільськогосподарської продукції. Підручник.- К.: Вид.Дім «Слово», 2011.-704 с.

 

Подаровані книги є цінним ресурсом як для викладачів, працівників коледжу так і для здобувачів освіти.

Запрошуємо до бібліотеки наших читачів ознайомитись з новими книгами!

Наталія ГНАТЯК, завідувачка бібліотеки коледжу

: