Search

Завершальний етап атестації педагогічних працівників ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»

19 квітня 2016 року у очно-дистанційному режимі атестувалися педагогічні працівники ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого». За наслідками атестації трьом педагогічним працівникам встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», двадцять чотири викладачі підтвердили вищезазначену кваліфікаційну категорію, одинадцять викладачів підтвердили педагогічне звання «викладач-методист», троє – педагогічне звання «старший викладач», одному викладачу присвоєно педагогічне звання «викладач-методист».

Атестаційна комісія МОН України, до складу якої входять працівники Міністерства та НУБіП України, загалом оцінюючи рівень викладацького складу коледжу як «високий», звертала увагу педагогічних працівників на необхідність бути ближче до сучасних реалій життя, активніше вивчати виклики сьогодення, бачити практичні шляхи їх подолання.

Головуючий, проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Миколайович Кваша, постійно при обговоренні професійної діяльності педагогічних працівників наголошував на необхідності викладачам бути не тільки носіями глибоких знань, але й сучасних технологій.

В рамках підготовки до Вченої ради, на якій буде розглянуто стан та перспективи розвитку Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого делегація університету, на чолі з проректором з навчальної і виховної роботи С. М. Квашею та заступником  начальника навчального відділу з питань діяльності вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації О.В. Єресько продовжила вивчення його діяльності, а саме: ознайомилась із станом робіт на дослідних ділянках, було проведено зрізи знань студентів (контрольні роботи) з дисциплін «фінанси і кредит», «виробництво і переробка продукції рослинництва», проведено ряд зустрічей з викладачами.

: