Search

Ознайомлювальна практика для студентів перших курсів

Для студентів перших курсів передбачено проходження ознайомлювальної практики в період літніх канікул.

П'ятиденна практика, яка проводиться на колекційно – демонстраційних ділянках, навчальній теплиці, колекційно – дослідному полі є добрим підґрунтям для покращення професійної підготовки майбутніх спеціалістів аграрної сфери. Значна частина студентів не мали можливості приймати безпосередньо участь в виробничих процесах, не всі знають і розуміють суть сьогоднішніх тенденцій в сучасному сільськогосподарському виробництві. А така форма роботи як участь в збиранні урожаю різних сільськогосподарських культур, їх підготовка до зберігання чи реалізації розширює обсяг знань студентів, формує певні практичні та організаційні навики.

Спеціалісти коледжу, такі як завідувач тепличним господарством Серга І.В., завідувач колекційного – дослідним полем Сорока І.Я., завідувач навчально – виробничим відділом Романович Я.В., агроном Матвіїв В.В., лаборанти коледжу досить ефективно і творчо організовують дану роботу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор коледжу В.С. Глова

: