Search

Засідання педагогічної ради 15.12.2016

15 грудня 2016р. відбулося чергове засідання педагогічної ради у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого», на якому розглядалися питання удосконалення навчально-виховної роботи.

Роботу засідання розпочав директор коледжу Глова В.С., який ознайомив присутніх із порядком денним та визначив основні завдання діяльності педколективу в період завершення календарного року

Завідувач практичним навчанням О.П. Слободян представила результати науково-дослідної роботи у 2015-2016 н.р. та запропонувала затвердити тематику науково-дослідних і пошукових робіт на 2016-2017н.р. Доповідач відзначила ряд викладачів та студентів за досягнуті високі результати науково-дослідної роботи та підкреслила необхідність активізацій публікацій результатів НДР викладачів у різних виданнях з метою кращого поширення інформації про коледж.

Методист коледжу Деркач Н.Я. проінформувала членів педради про перелік, запланованих викладачами розробок методичних матеріалів, а також наголосила на необхідність щорічного представлення методичних матеріалів на конкурс «Педагогічні інновації» в ДУ НМЦ «Агроосвіта».

В обговорені виступили директор коледжу Глова В.С. та заступник директора з навчальної роботи Сопилюк М.В., які запропонували зосередити увагу викладачів на підготовці і виданні електронних навчально-методичних матеріалів та створенні авторських сайтів викладачів з метою активізації самостійної роботи студентів.

Голова циклової комісії кураторів груп С. Г. Руснак представила питання «Роль наставника студентської групи в формуванні особистості студента». Доповідач зробила глибокий аналіз роботи кураторів груп по вихованню і формуванню особистих якостей студентів. Акцент було зроблено на те, що тісна співпраця кураторів, активу групи і батьків забезпечує високу якість процесу виховання студентської молоді.

Заступник директора з навчальної роботи М.В. Сопилюк ознайомив присутніх із завданнями педагогічного колективу по реалізації рекомендацій семінару-наради з питань підготовки фахівців проведеного МОН України і Міністерством АПК України. Доповідач запропонував до затвердження план заходів по реалізації усіх рекомендацій у колективі.

Науково-навчальне повідомлення повідомленняна тему: «Профілактика професійного вигорання викладача» представила викладач української мови і літератури Л.А. Атаманчук. Вона ознайомила педагогів з поняттям «синдрому емоційного вигорання викладача», його основними причинами і симптомами. Доповідач представила рекомендації для педагогів про основні умови збереження емоційного здоров'я викладача, дала поради як підвищити самооцінку, впевненість у собі та створити умови для психологічного розвантаження педагогів.

Заслухавши та обговоривши порядок денний, педагогічна рада прийняла відповідні рішення з розглянутих питань.

: