Search

Обговорюємо та удосконалюємо тематику навчально-науково дослідних та пошукових робіт викладачів і студентів коледжу

На черговому засіданні педагогічної ради коледжу було представлено на розгляд членів педради та всіх викладачів коледжу результати науково-навчальних та пошукових робіт. Дане питання підготувала кандидат педагогічних наук, завідувач відділом практичної підготовки Слободян О.П.

Враховуючи ряд проблем в даному напрямку роботи в коледжі, а також відповідний досвід організації науково-пошукової діяльності студентів та викладачів, доповідач запропонувала цілісну концепцію розвитку науково-практичної роботи.

Система організації студентським науковим товариством дослідницької діяльності студентів з підготовки до науково-практичної конференції в контексті технології творчого саморозвитку особистості включає:

 • створення організаційної групи , складання орієнтовного плану конференції та визначення форми проведення конференції ;
 • виконання рефлексивних творчих робіт студентами з визначеної проблеми наукового пошуку в процесі вивчення тих чи інших предметів;
 • підбір, розробка анкет із визначеної проблеми дослідження діагностичною групою студентського наукового товариства;
 • рефлексивний аналіз творчих робіт творчою групою, визначення кращих робіт, а на основі цього й доповідачів;
 • створення групи теоретиків, підбір теоретичного матеріалу з проблеми дослідження;
 • аналіз практичного досвіду роботи з визначеної проблеми групою практиків;
 • підбір ілюстративних матеріалів, відбір репертуару, творчих робіт студентів для виступів на конференції групою ілюстраторів;
 • підготовка групами теоретиків, практиків, діагностичною групою доповідей;
 • підготовка творчою групою матеріалів виставки та ілюстративних виступів;
 • підготовка групою ілюстраторів ілюстративних творчих виступів;
 • систематизація матеріалів науково-практичної конференції; випуск збірника наукових робіт; складання програми конференції та визначення ведучих конференції організаційною групою;
 • проведення науково-практичної конференції;
 • рефлексивні роботи з проблеми дослідження студентів-учасників пошукової роботи та науково-практичної конференції;
 • перевірка рефлексивних робіт студентів викладачами предметів, у контексті вивчення яких велось дослідження.

 

 

: