Search

Відбувся навчально-практичний семінар

16.01.2017р. у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» відбувся навчально-практичний семінар з ознайомлення викладачів коледжу із методикою проведення навчальних занять та організації СРС з використанням хмарно-орієнтованого навчального середовища та елементів он-лайн навчання, де обговорились сучасні тенденції розвитку та способи застосування викладачами у своїй діяльності новітніх хмарних Інтернет ресурсів.

Зокрема, викладач циклу комп'ютерних дисциплін Червоняк Артур Михайлович змістовно і повномасштабно описав можливості усіх хмарних сервісів компанії Google. Зробив порівняння із сервісами інших компаній. Чітко аргументував важливе значення хмарних сервісів у навчальній діяльності. Особливо акцентувалась увага на Google Apps for Education, – системі інструментів, які можна з легкістю адаптувати під професійні потреби викладачів. Використання безкоштовних хмарних додатків Google забезпечить не тільки організацію і управління єдиним інформаційним простором навчального закладу, а й створить багатофункціональне користувацьке середовище, та звісно позитивно вплине на самостійну роботу студентів.

Викладач Зубик Іван Михайлович дав ряд рекомендацій щодо принципів оформлення сайтів, які на сьогоднішній день викладачі коледжу особисто створюють для удосконалення методики та якості викладання дисциплін і своєї роботи в цілому.

Так, викладач циклу облікових дисциплін, блогер Яремчук Олександра Миколаївна представила свій блог http://yaremchukoleksandra.blogspot.com, який успішно використовує при викладанні своїх дисциплін.

Також свій сайт перед учасниками семінару представила викладач іноземних мов Завінська О.М. Нею було продемонстровано способи корисного застосування його на практиці. Підсумком на семінарі представлень своїх «хмарних» доробок стало спільне рішення його учасників систематизувати усі посилання на офіційному сайті коледжу. Незабаром тут буде створено інструмент для їх перегляду.

Не залишились поза увагою і системи управління колективом, організації документообігу та справочинства, про які у своєму виступі розповів завідувач лабораторією інформаційних систем і технічних засобів навчання Гірчак Юрій Леонідович.

Зокрема, за рекомендацією керівника відділення системи менеджменту якості НУБіП України Мотринчука Д.Й., було розглянуто систему Bitrix24 та її аналоги. Приведено приклади сфер їх застосування в навчальному процесі.

Завідувач лабораторією ІС і ТЗН,
Гірчак Ю. Л.

 

: