Search

Проведення акредитаційних експертиз

Проведення акредитаційних експертиз

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України в період 11-14 квітня в коледжі проводиться робота експертних комісій з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей:

5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»;

5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства»;

5.03050702 «Комерційна діяльність»;

5.03050901 «Бухгалтерський облік»;

5.03050401 «Економіка підприємства».

: