Search

Навчальна практика «Моніторингу довкілля»

Навчальна практика «Моніторингу довкілля»

Студенти 3-го курсу спеціальності 5.04010602 «Прикладна екологія» проходять навчальну практику «Моніторингу довкілля». Дана практика проводиться після вивчення окремих розділів дисципліни «Моніторингу довкілля».

За навчальним планом практика триває 60 годин і проводиться у м. Заліщики (Заліщицький дендропарк) та території НПП «Дністровський каньйон». Під час проходження практики студенти зобов'язані виконати всі необхідні завдання тематичного курсу, вести звітну документацію відповідно до програми практики.

Програма практики передбачає:

  • характеристику населеного пункту у місці проживання студентів (загальна площа, рельєф, водні джерела, загальна кількість жителів, кліматично-метеорологічні характеристики);
  • описова характеристика Заліщицького дендропарку (ЗДП) - історія, рослинність, значення рослин саду в наукових, лікувальних, медичних, фітосанітарних, біологічних та відтворювальних цілях;
  • санітарно-гігієнічний стан населеного пункту (м. Заліщики);
  • описати організацію моніторингових робіт біологічного моніторингу;
  • ознайомлення та вивчення флори дендропарків (характеристика деревної, трав'яної рослинності, їх значення в житті людини, науці, медицині);
  • зробити загальний опис ЗДП (оформити у вигляді табличних даних з повним описом рослинних ресурсів);
  • описати структуру робіт, спрямованих на організацію біоекологічного моніторингу парків;
  • провести моніторинг атмосферного середовища (забруднення автотранспортом, промисловими об'єктами, рекреаційно-туристичним комплексом), зробити оцінку, аналіз об'єктів забруднень;
  • описати методи і засоби вивчення властивостей компонентів природного середовища, що впливають на екологічний стан біологічних, водних об'єктів в процесі моніторингу.

В результаті проходження практики студент повинен знати правила організації та проведення спостережень за забрудненням атмосфери, гідросфери та літосфери, методи оцінки та узагальнення їх результатів. Вміти відбирати проби різних середовищ довкілля та готувати їх до аналізу, дати екологічну оцінку результатам аналізу стану довкілля та узагальнити їх.

Екологи - це ті фахівці, які намагаються пояснити, чому висихають річки, риба гине або влітку випадає сніг. Вони вивчають стан води, землі, повітря, вплив промислових відходів на рослини, тварин і людей. Якщо вміст шкідливих речовин вище критичного рівня, виявляють причини, складають прогноз розвитку ситуації. Фахівці вивчають наслідки запуску космічних ракет, контролюють діяльність шкідливих виробництв, стежать за утилізацією радіоактивних відходів. Вони з'ясовують причини природних катаклізмів і розробляють шляхи найменшого впливу людей на природу.

У майбутньому працевлаштуванні еколог може себе віднайти в природоохоронних організаціях, муніципальних структурах, на великих підприємствах, де існує штатна одиниця еколог, наприклад, зведення будь-якого промислового об'єкта обов'язково супроводжується оцінкою впливу на навколишнє середовище. 

А. В. Баран - викладач екологічних дисциплін

: