Search

Державні екзамени у коледжі

Державні екзамени у коледжі

З 19 червня у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого» розпочалися державні екзамени на економічному відділенні. Для їх проведення викладачами спецдисциплін було розроблено пакети екзаменаційних білетів, в які входили теоретичне питання, тестові завдання та виробничі ситуації.

За спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік» головою екзаменаційної комісії є Давидяк О.М., членами ЕК – викладачі облікових дисциплін Стрільчук Л.В., Папушко М.Д., Леоненко Р.Г., Яремчук О.М.

Комісією відзначено кращі роботи студентів: Данилюка Богдана, Тютюнник Тетяни, Дячук Любові, Гошовської Таміли, Равленюк Юлії, Стасюка Тараса, Головацького Дмитра, Венгрин Ольги.

За спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит» головою екзаменаційної комісії була Лободіна З.М., членами ЕК – Марусик М.Я., Красій Н.Я., Жлуховська Р.С. Підтвердили дипломи із відзнакою Сав'юк Аліна та Берегулько Володимир.

За спеціальністю 5.03050702 «Комерційна діяльність» головою екзаменаційної комісії була Михайлів М.Т., членами ЕК – Ситник Г.М., Стрільчук О.В., Киверига О.Ю. Комісією відзначено таких студентів: Бідочка Марію, Білінського Івана, Шевченко Анастасію.

За результатами державних іспитів студенти 34-Б, 34-Ф, 35 та 36-К груп продемонстрували достатній рівень здобутих знань та навиків з дисциплін фахової підготовки. Згідно із рішенням екзаменаційної комісії, їм присвоєно відповідні кваліфікації та підтверджено право на одержання диплому «Молодшого спеціаліста».

Стрільчук Л.В., завідувач економічним відділенням

: