Search

Сесія – гаряча пора для студентів!

Сесія – гаряча пора для студентів!

У ВП НУБіП України "Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого" активно триває зимова екзаменаційна сесія 2017-2018 навчального року у студентів економічного та технологічного відділень, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівним «Молодший спеціаліст».

Сесія в навчальних закладах – гаряча пора для студентів. Саме цей період вважається найскладнішим в житті студентів. Будь-яка сесія вимагає не тільки підтягти «хвости» з деяких предметів, але і показати викладачам всі свої знання накопичені за семестр.

Кількість іспитів встановлюється відповідно до навчального плану і зазвичай не перевищує чотирьох-п'яти. Сесії передує заліковий період, від результатів якого залежить допуск до іспитів. Успішне складання сесії дозволяє перейти в наступний семестр.

Складання екзаменів і заліків в коледжі регламентується «Положення про організацію освітнього процесу у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого».

Бажаємо всім студентам успіхів та гарних результатів!

Костур І.В., секретар педкабінету

: