Search

Знання – найдорожчий скарб

Знання – найдорожчий скарб

Розумна людина зуміє придбати для себе стільки, щоб жити, щоб себе нагодувати й одягнути, щоб іще й іншим наділити…

Тому кожний громадянин, який сам хоче бути щасливим, мусить йти до того, щоб добути собі знання, здобути освіту. (Є.Храпливий)

Провідною метою роботи викладачів соціально-гуманітарного циклу є орієнтація на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкуренто спроможності, виховання покоління молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку праці. Педагоги постійно ведуть пошук нетрадиційних форм і методів організації не тільки аудиторної, але й позааудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності, шляхів виховання громадянської позиції.

Невід'ємною частиною навчально-виховного процесу є науково-дослідна, пошукова робота студентів.

Упродовж 2016-2017 н.р. викладачі разом зі студентами здійснювали науково-пошукову роботу згідно затверджених програм. Виконання студентами наукових досліджень сприяє активації їх розумової діяльності, формуванню навичок самостійного творчого пошуку, вдосконалення, самореалізації. При цьому використовуються різні методи наукового пізнання: спостереження, порівняння, аналіз, синтез, аналогія, абстрагування.

Цікаві, змістовні, пізнавальні роботи представили студенти на підсумковій

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО – ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Про результати науково – дослідної і пошукової роботи викладачів і студентів коледжу у 2016-2017 н.р.»

6 грудня 2017р.

 

2. СЕКЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПДІН

Керівник секції: Сагайдак Ірина Петрівна

1. Іноземні мови у житті Є.Храпливого

Студентка 34 групи

Вусата Марія

Керівник: Зима Я.В.

2. Молодіжний сленг, іншомовні запозичення

Студентка 23групи

Макух Галина

Керівник: Сагайдак І.П.

3. Роль іноземних мов у процесі формування культури особистості

Студентка 21-К групи

Гембатюк Лідія

Керівник: Осадчук С.Б.

4. Ідіоми та фразеологізми в англійській мові

Студент 21-К групи

Серьогін Владислав

Керівник: Осадчук С.Б.

5. Англійська мова у сучасному українському суспільстві

Студент 21-К групи

Стефанюк Олександр

Керівник: Осадчук С.Б.

6. Засоби вираження ввічливості у сучасній англійській мові

Студентка 27 групи

Бойко Ольга

Керівник: Лукавецька Л.М.

7.Англіцизми та американізми в сучасній німецькій молодіжній мові на основі молодіжних журналів

Студентка 21-Е групи

Квік Ірина

Керівник: Завінська О.В.

8. Англійські та українські прислів'я та приказки: порівняльний аспект

Студентка 24 групи

Мотрук Христина

Керівник: Вацик Н.В.

9. Жінки в житті та інтимній ліриці Івана Франка

Студентка 16 групи

Крупа Анастасія

Керівник: Юрійчук О.В.

10. Здоровий спосіб життя - вибір сучасної молоді

Студентка 21-К групи

Гембатюк Лідія

Керівник: Коритковський В.І.

11. Фізіологічний вплив рухової активності на організм людини

Студентка 11 групи

Сидорчук Анастасія

Керівник: Тимчук В.І.

12. Методика розвитку швидкості

Студент 35 групи

Дмитрик Михайло

Керівник: Токарчук В.І.

13. Культура мовлення-духовне обличчя людини

Студент 21-Кгрупи

Серьогін Владислав

Керівник: Атаманчук Л.А.

14. Діалогізація життя студента

Студент 21-Кгрупи

Серьогін Владислав

Керівник: Слободян О.П.

 

    Багатство, здоров'я, краса – все це минає. Але є один скарб найцінніший з усіх, якого не забере вода, не спалить вогонь, якого не знищать роки. А скарбом цим є знання (Є.Храпливий)

 

Сагайдак І.П., голова циклової комісії гуманітарних

та соціально-економічних дисциплін

: