Search

Студентський гурток «Екосвіт»

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Гурток еколого-натуралістичного напряму

«Екосвіт»


Глобальну екологічну кризу можна подолати, лише змінивши суспільну психологію, виховавши нове ціннісне ставлення до природи, сформувавши світоглядну свідомість людини. Екологічні знання, навички, переконання потрібні кожному для мотивації своєї поведінки у природі, виховання почуття особистої відповідальності за стан довкілля, усвідомлення місця людини у природі, вміння прогнозувати особисту діяльність і діяльність інших людей, цінувати та оберігати природу рідного краю і власне здоров’я.

Саме з такою метою у Відокремленому структурному підрозділі «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України» був створений гурток еколого-натуралістичного напряму під назвою «Екосвіт».

Даний гурток дає змогу залучати студентів до вирішення актуальних проблем екології, формує екологічну культуру особистості, шанобливе ставлення до природи.

Мета роботи гуртка:

- формування свідомої екологічної мотивації, навичок і моделей поведінки, безпечної для довкілля і здоров'я, спрямованої на реалізацію принципів стійкого розвитку.Мета реалізується в процесі виконання таких завдань:

-розширення, поглиблення й систематизація природничих знань, знань про норми й правила доцільної поведінки в природному середовищі;

-формування потреб в екологічній діяльності, екологічно доцільних мотивів, естетичних почуттів до природи;

-формування практичних умінь поліпшення стану природного середовища своєї місцевості, навичок і звичок екологічно доцільної поведінки.

Керівник гуртка: Радик Алла Василівна, викладач еколого-біологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Староста гуртка: студент 32 групи Петро Більський

Кількісний склад гуртка: 15 здобувачів освіти І, ІІ та ІІІ курсу спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 201 «Агрономія».

Члени гуртка беруть активну участь в природоохоронній роботі протягом усього навчального року. Велика увага приділяється заходам захисту та відновлення довкілля, акціям по впорядкуванню територій, вирощуванню рослин, проведенню спостережень, досліджень та ін.

Результатом гурткової роботи є засвоєння студентами основних екологічних і біологічних понять, розуміння різнобічної цінності природи та зацікавленості екологічними проблемами, формування різноманітних екологічних умінь і навичок, сприяння активному і творчому підходу в природоохоронній діяльності, формування глибокого переконання у необхідності охорони природи й особистій причетності до цієї справи.


Радик А.В., керівник гуртка

: