Search

Студентський гурток «Землеробство з ґрунтознавством»

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Студентський науково-практичний гурток

«Землеробство з ґрунтознавством»


Гурток «Землеробство з грунтознавством» діє при лабораторії «Землеробство з грунтознавством і меліорацією»

Керівником гуртка є Башта Ірина Семенівна, викладач спецдисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Староста гуртка – Дуць Іванна, студентка 22 групи технологічного відділення.

Учасниками гуртка «Землеробство з грунтознавством» є студенти 22 групи, спеціальність 201 «Агрономія» та студенти 21-ЕС групи, спеціальність 101 «Екологія».

Студентський науковий гурток «Землеробство з грунтознавством» є добровільним об'єднанням студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні питань та пошуку вирішення проблем землеробства і грунтознавства.

У своїй діяльності гурток керується принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, відкритості та прозорості діяльності, органічного зв'язку науково-дослідної та пошукової роботи з навчальним процесом.

Метою діяльності гуртка «Землеробство з грунтознавством» є:

 • виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової та пошуково-дослідної діяльності;
 • поглиблене вивчення студентами відповідної дисципліни;
 • набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці;
 • обговорення актуальних проблем землеробства і грунтознавства та шляхів їх вирішення;
 • розширення загального і професійного світогляду.


Основними завданнями гуртка «Землеробство з грунтознавством» є:

 • сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів агрономічного профілю;
 • організація науково-дослідної та пошукової роботи студентів з основних питань грунтознавства і землеробства;
 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
 • залучення студентів до участі в науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних, виховних та просвітницьких заходах;
 • налагодження зв'язків з іншими студентськими науковими гуртками та проведення за згодою керівників гуртків спільних засідань при обговоренні певних тем;
 • виховання у студентів потреби постійно вдосконалювати професійні знання;
 • сприяння формуванню творчої особистості здобувачів освіти шляхом підвищення їх наукової активності під час участі у роботі гуртка.

Формами роботи гуртка «Землеробство з грунтознавством» є такі:

 • пошукова і дослідницька робота;
 • підготовка та участь в конференціях, семінарах, вікторинах, олімпіадах, конкурсах професійної майстерності;
 • проведення екскурсій;
 • участь в організації і проведенні масових виховних заходів;
 • підготовка інформаційних бюлетенів, стендів;
 • підготовка рефератів, виступів, повідомлень;
 • виготовлення та поповнення лабораторії наочними матеріалами;
 • зв'язок та співпраця з передовими господарствами, підприємствами та організаціями регіону.

Гуртківці приймають участь в пошуково-дослідній роботі. Ними були підготовлені і представлені на науково-практичних конференціях роботи за такою тематикою:

 1. Історія аграрних знарядь.
 2. Трипілля-колиска землеробства.
 3. Дослідження агрохімічних та агрофізичних показників грунтів коледжу.
 4. Альтернативні системи землеробства.
 5. Роль живих організмів в ґрунтоутворенні.
 6. Органічне землеробство як шлях до відтворення природних екосистем.

Ефективність роботи гуртка підвищує співпраця та партнерські стосунки з ПП НВАП "Ель Гаучо", Тернопільською філією державної установи «Інститут охорони грунтів», профільними кафедрамим НУБіП України, фермерським господарством «Перспектива», Тернопільською державною с.-г. дослідною станцією Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, ФОП Навольська Іванна Дмитрівна, Національним природним парком «Дністровський каньйон», ФГ «АРТЕМАТ АГРО».

Деякі напрями роботи гуртка пов'язані також з використанням можливостей навчально-виробничого господарства коледжу, а також лабораторій: «Вимірювальної лабораторії екологічної експертизи та якості і безпеки об'єктів сільськогосподарського використання»; «Технології виробництва продукції рослинництва, захисту рослин та основ дослідної справи»; «Технології виробництва овочів».


І.С.Башта, керівник гуртка

: