Search

Документи для вступу

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Перелік документів, які подають вступники до

ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України» 


  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригіналу або копії;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картка, за наявності); 
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 x 4 см.
  • інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

: