Search

Обрати мовуПрактичне навчання - запорука успіхів сучасного технолога

Практичне навчання - запорука успіхів сучасного технолога

Важливим аспектом закріплення набутих студентами знань є практичні заняття.

18.12.2019р. викладачем циклової комісії агрономічних та еколого – інженерних дисциплін Радик А. В. для студентів ІІІ курсу спеціальності 201 «Агрономія» 32групи було проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Квітникарство», що дозволило закріпити отримані теоретичні знання з предмета майбутніми фахівцями.

У процесі роботи над  вивченням теми «Вегетативне розмноження декоративних рослин на прикладі живцювання хвойних» майбутні агрономи - квітникарі продемонстрували  глибокі знання  з питань вегетативного розмноження рослин, вміння виконувати інтерактивні вправи, дискутувати.

Основна мета заняття полягала у  формуванні практичних навичок живцювання декоративних форм хвойних рослин.

Реалізації навчальної мети заняття сприяло майстерне і доцільне застосування викладачем  інтерактивних методів навчання,   мультимедійних технологій,  роздаткового матеріалу  та здійснення  міжпредметних зв'язків і зв'язків із майбутньою професійною діяльністю здобувачів освіти.

Алла Василівна ознайомила студентів із особливостями і методами живцювання, типами субстратів, особливостями заготівлі живців та створення сприятливих ґрунтово – кліматичних умов для ризогенезу рослин.

Студентська аудиторія зацікавлено сприйняла інформацію викладача, з ентузіазмом та вміло застосовувала отримані знання під час виконання індивідуальних практичних завдань. Результатами своєї роботи всі студенти були задоволені, а отримані знання і вміння в подальшому планують використовувати у своїй професійно – практичній діяльності.

Заняття було проведене на високому навчально-методичному рівні й одержало схвальні відгуки, зокрема, присутні викладачі та члени адміністрації відзначили професійну майстерність Алли Василівни, створення творчої та доброзичливої атмосфери в групі.

Юрій Війтик

 

 

 

 

 

 

: