Search

Обрати мовуНавчаються…викладачі

Навчаються…викладачі

Сучасний освітній процес передбачає не тільки навчання майбутніх фахівців, але й перманентне підвищення професійно-освітнього рівня самих викладачів. Необхідно постійно працювати над собою, щоб успішніше працювати зі студентами. Саме з цієї істини розпочала роботу педагогічного семінару «Сучасні освітні технології» його керівник, методист коледжу кандидат педагогічних наук О.П.Слободян.

На декількох заняттях було обговорено тему «Технологізація освітнього процесу – шлях до якісної фахової підготовки». Ольга Петрівна ознайомила учасників семінару з етапами становлення технології освіти, розкрила зміст сучасного поняття «Освітня технологія», охарактеризувала інноваційні педагогічні технології, показала, в чому полягає співвідношення понять «методика» і «педагогічна технологія». Вона відзначила важливість безперервності самоосвіти викладачів та підвищення своєї кваліфікації, охарактеризувала суть навчальних заходів, в ході яких можуть отримувати знання як студенти, так і викладачі (воркшоп, тренінг, коучинг, STEM – освіта, вебінар, освітній кластер, скрайбінг).

Викладач Н.Я.Сидорчук поділилася своїм досвідом підвищення кваліфікації через проект «Всеосвіта», розкрила механізми участі у цій спільноті активних освітян.

Про використання ІКТ в навчальному процесі вів мову викладач, голова циклової комісії комп'ютерно-інженерних дисциплін Ю.Л.Гірчак. Він відзначив, що ефективність використання ІКТ в навчальному процесі - це рівень використання інформаційно-комп'ютерних технологій у своїй діяльності в цілому для збільшення загальної продуктивності роботи викладача. Юрій Леонідович охарактеризував застосування офісних додатків Libre Office, файлообмінних систем, ERP-систем: Google календар, User Side, Деканат, ЄДЕБО, модульних об'єктно-орієнтованих середовищ: Google class, Moodle, Tester, прикладних програм для вивчення конкретної дисципліни: Google Earth, Work Bench, Kompas,NET Xms, Dude і т.д., розробка власних програмних продуктів і програм .

 

Про комп'ютерні та інтернет-технології на уроках математики та використання електронних засобів навчального призначення, використовуючи цікаві мультимедійні презентації, розповіла учасникам семінару викладач Н.Й.Хомів. На прикладі вивчення окремих тем, побудови графіків, розв'язування рівнянь, вона розкрила технологію використання деяких програм, які сприяють успішнішому опануванню студентами математичних знань.

.

Методист коледжу О.П.Слободян познайомила учасників з технологією творчого саморозвитку особистості. В ході проведення семінару викладачі обмінялися своїми думками, працюючи в міні-групах.

Кожен педагогічний працівник закладу фахової передвищої освіти (коледжу) відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» зобов'язаний щорічно підвищувати кваліфікацію, що є необхідною умовою проходження ним атестації в порядку, визначеному законодавством.

Проведені заняття педагогічного семінару сприятимуть досягненню цієї мети і будуть продовжені в майбутньому.

Юрій Війтик

: