Search

Обрати мовуВимога сьогодення – дистанційне навчання

Вимога сьогодення – дистанційне навчання

У сучасному світі цифрових технологій для майбутнього спеціаліста у сфері бухгалтерського та податкового обліку неможливо обійтися без знання сучасних інформаційних систем і технологій в обліку. Застосування сучасних досягнень у сфері інформаційних технологій для управління бізнесом сприяє забезпеченню своєчасності і повноти інформації про керовані процеси, дає можливість проведення більш глибоко аналізу, моделювання процесів і прогнозування їх розвитку.

Бухгалтерський облік є інформаційною базою, на основі якої приймаються найважливіші управлінські рішення керівництвом організації, що є внутрішніми користувачами інформації, і здійснюється оцінка діяльності підприємства зовнішніми користувачами, такими як державні контролюючі органи, акціонери, інвестори, кредитори та ін.

Розвиток інформаційних технологій у бізнес-управлінні в останні роки йде високими темпами. Сучасний бухгалтер сьогодні вже не може уявити собі процес ведення бухгалтерського обліку без широкого використання засобів автоматизації. Саме тому однією з основних прикладних проблем формування бухгалтерської звітності є процес її автоматизації і сполучення з останніми тенденціями у світі комп'ютерних технологій.

Однією із них є програма для автоматизованого ведення бухгалтерського обліку "1С: Бухгалтерія для України", якою я мала змогу користуватися проходячи навчальну практику під керівництвом Леоненко Наталії Володимирівни.

Під час практики я навчилась створювати власну інформаційну базу та проводити в ній усі необхідні налаштування; формувати довідники; вводити початкові залишки; заповнювати первинні документи з обліку касових, банківських, розрахунково-фінансових операцій, з обліку запасів та необоротних активів, нараховувати та виплачувати заробітну плату, облік виробництва, а також здійснювати регламентні операції щодо закриття місяця та формувати звітність.

Виконуючи вищевказані завдання, я набула певний практичний досвід, який знадобиться мені, як майбутньому спеціалісту під час роботи.

Завершуючи навчальну практику, я поповнила свої теоретичні знання ще й практичними навиками із сучасних інформаційних технологій в обліку.

Зрозуміло, що насамперед процеси автоматизації торкнуться не тільки великих підприємств, але і середніх та малих форм господарювання. Така тенденція зумовлена тим, що як показали сучасні реалії життя в умовах карантину, різні за величиною підприємства і їх позиція на ринку визначають економічну міць країни.

Отже, комп'ютеризація системи бухгалтерського обліку є важливою для підприємств і організацій, незважаючи при цьому на їх розмір та особливості діяльності. Тому лише впровадження автоматизації системи бухгалтерського обліку дасть змогу забезпечити ефективність функціонування системи обліку і звітності та її подальший розвиток.

Христина Ждан, студентка 35 групи

: