Search

Обрати мовуДо уваги викладачів!

До уваги викладачів!

Готуючись до початку 2020-2021 н. р.

Міністерство освіти і науки України опублікувало лист
№1/9-430 від 11.08.2020 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у ЗЗСО у 2020/2021 навчальному році». Даний документ актуальний для викладачів коледжу дисциплін циклу загальноосвітньої підготовки, яка здійснюється в процесі підготовки фахівців на основі базової загальної середньої освіти на протязі І-ІІ курсів. Тут сформовані методичні рекомендації з вивчення дисциплін, із якими можна ознайомитися за посиланням - https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-pro-vikladannya-navchalnih-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci.

Викладачам рекомендуємо також ознайомитись з «Переліком навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в 5-11 класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою» ( в частині що стосується 10-11 класів) розміщений за посиланням - https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68Las2gn0q2MPyIWSWxVdwzmA/htmlview?ts=5a364195&pru=AAABdBLLpk*fBwXuv7DcuUjGil761uQg#gid=337295027

Актуальною є також інформація, вміщена в листі МОН від 22.07.2020 № 1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році», з якою можна ознайомитися за посиланням - https://imzo.gov.ua/2020/07/24/lyst-mon-vid-22-07-2020-1-9-394-pro-pereliky-navchal-noi-literatury-rekomendovanoi-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrainy-dlia-vykorystannia-u-zakladakh-osvity-u-2020-2021-navchal-nomu-rotsi/.

Викладачам професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін радимо скористатися рекомендаціями з навчально-методичного забезпечення розміщеними на сайті ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» МОіН України за посиланням - http://nmc-vfpo.com/.

В організації роботи в умовах карантину викладачам-загальноосвітникам слід також врахувати й «Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році», Додаток до листа МОіН України від 11.08.2020 № 1/9-430, доступний за посиланням - https://base.kristti.com.ua/?p=8243.

У зв'язку з введенням карантинних заходів задля запобігання поширенню вірусних хвороб, під час планування організаційних заходів, які забезпечують освітній процес, важливо врахувати можливість організації освітнього процесу в межах навчального року в умовах карантину. Для організації дистанційного навчання в цей період пропонуємо скористатися методичними рекомендаціями, поданими у листах МОН України від 23.03.2020 № 1/9-173; від 16.04.2020 № 1/9-213; методичними рекомендаціями «Організація дистанційного навчання в школі» (авт. А. Лотоцька, А. Пасічник), розробленими за підтримки МОН України (https://cutt.ly/MynTayc).

В цих умовах можна організовувати дистанційне навчання за допомогою: поєднання онлайн-занять через Zoom, Skype, Instagram, Google, Hangouts; заздалегідь записаних відеоуроків, презентацій від викладачів чи із зовнішніх освітніх ресурсів; ретельно підібраних завдань для самостійної роботи із подальшою перевіркою; використання безкоштовних вебсерверів та платформ, наприклад, Google, Classroom, Moodle, Microsoft Teams, освітнього порталу коледжу, розміщеного на нашому веб-сайті - https://www.zakyh.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=2.

Актуальною формою навчання є також розміщення записів відеоуроків з різних навчальних предметів, презентацій, відеоконференцій, інформування студентів та батьків про освітні ресурси. Викладачу слід розробити чіткі інструкції до завдань, які необхідно виконати, та дати доступ до навчальних матеріалів.

Викладач має чітко спланувати роботу, визначитися з формами дистанційного навчання, цифровими сервісами, які буде використовувати, підготувати і використовувати якісні навчальні матеріали та організувати зворотній зв'язок з студентами. Важливо продовжити опанування всіма викладачами інформаційними технологіями та їх ефективного використання в роботі. Перелік рекомендацій та навчальної літератури постійно оновлюється і доступний на офіційному вебсайті МОіН України (https://mon.gov.ua/) та на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/).

Від добросовісної і творчої підготовки викладача до роботи залежить успішне вирішення ним та студентами основного завдання навчальної роботи – якісної підготовки високоосвічених конкурентоспроможних фахівців.

Михайло Сопилюк, заступник директора

з навчальної роботи

: