Search

Обрати мовуПосів озимої пшениці на колекційно-дослідних ділянках коледжу

Посів озимої пшениці на колекційно-дослідних ділянках коледжу

Погожим осіннім днем студенти 43 групи проходили технологічну практику на колекційно-дослідному полі коледжу.

На даному занятті проводили посів озимої пшениці на колекційних ділянках.

Для досліджень висівали нові сорти румунської селекції: Атлон, Катаріна, Трубліон, Центуріон, Фелікс. Метою даних досліджень є визначення кращих сортів, відповідності їх посівній характеристиці та урожайності в наших умовах.

Дані сорти німецької селекції від компанії«SAATEN-UNION Румунія» .

Це нові сорти, які проходять випробування в різних регіонах, особливо в районах з недостатнім або нестійким зволоженням. Вони ранньо- та середньоранньої стиглості, з досить швидкими темпами росту при проростанні та при весняному відновленні вегетації. Дають відмінні результати в посушливих умовах вирощування,.досить зимостійкі, посухостійкі, стійкі до ураження хворобами. Середня урожайність зерна -6,3-9,6 т/га.Максимальна врожайність отримана в державних випробуваннях – 110,0 ц/га.

Перед початком практики студенти пройшли інструктаж з охорони праці та техніки безпеки при роботі на посівних агрегатах.

Викладач – керівник практики пояснив студентам мету та завдання даного заняття.

Метою заняття є вивчити методику закладання досліджень по технологіях вирощування сільськогосподарських культур.

Завдання: вивчити технологічні процеси та операції, які проводяться при вирощуванні сільськогосподарських культур. В даному випадку операції та процеси при сівбі зернових культур.

Викладач розповів студентам, які етапи закладання дослідів та роботи, що проводяться при посіві зернових культур.

При проведенні досліджень необхідно керуватися основними вимогами до проведення досліду

 : 1.Принцип єдиної логічної відміни.

             Це означає, що всі сорти мають знаходитись в однакових умовах

.         2.Типовість та придатність земельної площі під дослід.

Відповідно до цього земельну ділянку, яка відведена під дослід, було обстежено, проведено ряд агрохімічних досліджень, зроблено відповідні висновки та надані рекомендації щодо доцільності проведення досліду.

Облікова ділянка складала 0,1га. Відповідно було п'ять облікових ділянок.

Після цього викладач разом із студентами проводили розбивку ділянок.

Наступним кроком є підготовка посівного агрегату до сівби.

Посів проводили зерновою сівалкою СЗД – 360, з одночасним внесенням мінеральних добрив. Відповідно до супровідних документів посівна придатність насіння - 94%, маса 100 насінин – 43гр., рекомендована норма висіву –4 -4,5 млн.шт/га.

Встановлення норми висіву проводили лабораторним (за допомогою формул) та польовим методами. Відповідно до посівної придатності норма висіву насіння складає 250 кг/га.

Всі ці технологічні процеси та операції студенти успішно освоювали, методику та розрахунки записували у щоденники з проходження технологічної практики. Крім цього, вони ознайомилися з роботою фірми «SAATEN-UNION», їхніми наробками та надбаннями.

Всі ці знання їм, як майбутнім спеціалістам аграрного сектору, будуть потрібні у трудовій діяльності, для досягнення здобутків та професіоналізму.

Коропецький П.М.,викладач коледжу

: