Search

Обрати мовуУдосконалюємо роботу зі студентами

Засідання методичної ради

Удосконалюємо роботу зі студентами

Відбулось чергове засідання методичної ради коледжу з таким порядком денним:

1.Організація, проведення та оформлення результатів контрольних робіт і замірів залишкових знань студентів.

2. Результати моніторингу роботи викладачів та кураторів груп щодо підвищення якості освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.

3. Роль батьків та їхня відповідальність щодо якісної організації умов дистанційного навчання студентів.

Заступник директора з навчальної роботи М.В.Сопилюк інформував учасників засідання з першого питання, відзначив, що контрольні роботи у всіх групах виконані за графіком. Розбіжність між показниками контрольних робіт та оцінками за семестр незначна. У виступі Михайла Васильовича було проаналізовано ці показники по групах та навчальних дисциплінах. Він наголосив на необхідності обговорення та аналізу виконаних контрольних робіт на засіданнях циклових комісій.

В обговоренні цього питання взяли участь Л.В.Стрільчук, Ю.Л.Гірчак, Л.Й.Сопівник. Суттєві думки були висловлені при обговоренні директором коледжу В.С.Гловою. Він акцентував увагу на необхідності покращити якість питань, які виносяться на контрольні роботи, посилення відповідальності викладачів за обов'язкове виконання вимог до аналізу робіт. Він також повідомив про вимогу ректора НУБіП України С.М.Ніколаєнка про покращення роботи щодо здачі ЗНО.

Результати моніторингу роботи викладачів та кураторів груп по підвищенню якості освітнього процессу в умовах дистанційного навчання проаналізували завідувачі відділень Л.В.Стрільчук та Р.В.Андрусик. Вони повідомили, що всі виладачі, які проводять заняття дистанційно, зареєструвались на відповідних платформах. Проте є деякі проблем з реєстрацією студентів, в зв'язку з чим вишукуються можливі шляхи виправлення ситуації з використанням всіх можливих засобів комунікації. Для цього встановлюються контакти з батьками, ведеться роз'яснювальна робота з метою сприяння залученню студентів до освітнього процесу. При обговоренню цього питання було детально проаналізовано стан проблем комунікації з конкретними студентами. В активному обговоренні цього питання взяли участь І.Я.Книш, М.В.Сопилюк Ю.Л.Гірчак, С.Г.Руснак, В.С.Глова. Зокрема Володимир Степанович підкреслив важливість збереження контингенту студентів, з цією метою потрібно використати всі можливості. Михайло Васильович наголосив на необхідності посилення зворотнього зв'язку зі студентами та налагодження дієвої перевірки завдань, які викладачі повідомляють студентам.

З третього питання учасників засідання інформував І.Я.Книш, заступник директора з виховної роботи. Він проаналізував конкретну роботу, яка проведена по встановленню комунікації з батьками. В обговоренні цього питання взяли участь В.С.Глова та М.В.Сопилюк. Вони відзначили нефективність реагування деяких батьків, пропонували використати всі можливі шляхи для пошуку оптимальних форм комунікації з батьками та роз'яснення питань їх відповідальності за навчання своїх дітей.

З обговорюваних питань були прийняті відповідні рішення.

Юрій Війтик

: