Search

Обрати мовуДень відкритих дверей-дистанційно

День відкритих дверей-дистанційно

Перед учнями випускних класів в школі завжди постає питання про вибір майбутньої професії та навчальний заклад, в якому можна здобути омріяну спеціальність. ВСП «Заліщицький фаховий коледж ім..Є.Храпливого» Національного університету біоресурсів та природокористування України, будучи його складовою частиною, пропонує широкий вибір спеціальностей, які можна отримати, навчаючись на економічному, технологічному відділеннях, або ж поєднавши навчання по декількох спеціальностях, оскільки в коледжі є також заочна форма.

Про умови вступу, вимоги до абітурієнтів можна дізнатися з рекламних буклетів, оголошень, які публікуються в періодичній пресі. Та ніщо не може замінити безпосереднє спілкування з колективом коледжу, знайомство зблизька з його матеріально-технічною базою. З цією метою протягом навчального року проводяться Дні відкритих дверей. Та час вносить свої корективи, і цьогоріч в умовах карантину перший День знайомства з навчальним закладом було проведено дистанційно. Попередньо була проведена значна підготовча робота, на платформі Zoom створено групу зацікавлених учасників, змонтовано відеофільм про навчальний заклад.

В день проведення онлайн-зустрічі з майбутніми абітурієнтами вчасно відбулось приєднання їх до розмови.

А розпочав її директор коледжу В.С.Глова, який, привітавши майбутніх вступників, розповів про навчальний заклад. Він згодом виступив модератором, надаючи слово студентам, які розповіли про спеціальності, на яких вони навчаються.

Ярослава Мисевич (спеціальність 101 «Екологія»)

Владислав Любінецький (спеціальність 123 «Комп'ютерна інженерія»)

Тетяна Фрасуняк (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Володимир Паскевич (спеціальність 201 «Агрономія»)

Тетяна Перит (спеціальність 071 «Облік і оподаткування»)

Ганна Козак (спеціальність 051 «Економіка»)

Заступник директора коледжу з навчальної роботи М.В.Сопилюк детально проаналізував основні правила прийому до навчального закладу, розкривши особливості вступу після 9-го та 11-го класу та ті перспективи, які відкриваються перед студентами Заліщицького фахового коледжу, що входить до складу НУБіП України.

На завершення зустрічі прозвучало щире запрошення на навчання до Заліщиків та висловлено сподівання про майбутні зустрічі не тільки в режимі онлайн.

Юрій Війтик

: