Search

Обрати мовуПро рейтинг викладачів, адаптацію студентів, і не тільки…

Засідання педагогічної ради

Про рейтинг викладачів, адаптацію студентів, і не тільки…

19 листопада 2020 року в онлайн-режимі відбулось чергове засідання педагогічної ради коледжу з наступним порядком денним:

  1. Про результати рейтингової оцінки роботи викладачів коледжу за 2019-2020 н.р.
  2. Результати моніторингу адаптації студентів перших курсів до умов навчального закладу.
  3. Про хід виконання заходів профорієнтаційної роботи.
  4. Інформаційно-методичне повідомлення «Читаємо наших: сучасні твори української літератури».
  5. Погодження Правил прийому на 2021-2022 н.р.

Результати рейтингової оцінки роботи викладачів коледжу за 2019-2020 н.р. проаналізував заступник директора з навчальної роботи М.В.Сопилюк. Рейтинг викладачів визначався згідно розробленого «Положення про рейтингову оцінку роботи викладачів». При цьому враховувались такі показники як навчальна , науково-методична , організаційна, культурно-виховна робота. Виводились коефіцієнти по кожному розділу та на основі цього складено підсумковий рейтинг викладачів коледжу. У виступі Михайла Васильовича було відзначено високу активність викладацького складу в освітньо-виховному процесі та громадському житті не тільки в навчальному закладі, але й поза його межами.

Важливим питанням уваги педагогічного колективу є адаптація студентів перших курсів до умов навчального закладу. У виступі заступника директора з виховної роботи І.Я.Книша було детально проаналізовано результати проведеного анкетування, яке дало можливість виявити позитивні моменти організації навчання та виховання в коледжі та зробити висновки, на що слід звернути більше увагу. Проведений моніторинг охоплював 4 основні напрями роботи:

1.Пристосування студентів до нової системи навчання;

2.Зацікавлення обраною спеціальністю;

3.Адаптація до умов проживання в гуртожитку;

4.Емоційно-психологічна адаптація.

В цілому процес адаптації першокурсників до умов навчального закладу оцінено позитивно. Про це свідчить також суттєве доповнення до виступу, яке зробила С.Г.Руснак, голова циклової комісії кураторів академічних груп. Зокрема вона відзначила високу оцінку студентами роботи викладачів, активне включення новонабраних студентів в освітній процес та громадське життя, про що свідчать успіхи у проведених конкурсах та предметних олімпіадах. В обговоренні цього питання взяли участь куратори О.Л.Тракало, В.В.Перит, О.В.Юрійчук. Вони повідомили, як проходить адаптація студентів їхніх груп, підготовка до традиційного конкурсу «Таланти твої, першокурснику». Директор коледжу В.С.Глова зауважив, що процес адаптації не обмежується першим курсом, а продовжується протягом всього навчання в коледжі, і завдання педагогічного колективу – сформувати освіченого фахівця з активною життєвою позицією та високими моральними якостями.

Про хід виконання заходів профорієнтаційної роботи учасників педради інформувала відповідальний секретар приймальної комісії В.В.Перит. Зокрема, повідомлено про закріплення викладачів для проведення профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх школах, було проаналізовано проведений в онлайн-режимі День відкритих дверей, для участі в якому зареєструвалось більше 100 учасників, і більшість з яких вийшли на зв'язок в день проведення заходу. Проте робота продовжується та готуються нові зустрічі з потенційними абітурієнтами. Підготовлено відеоролик віртуальної екскурсії по навчальному закладу, завершується робота по формуванню рекламних матеріалів. В обговоренні цього питання взяли участь М.В.Сопилюк, Л.В.Стрільчук, Ю.Л.Гірчак.

Цікавим і змістовним було інформаційно-методичне повідомлення «Читаємо наших: сучасні твори української літератури» з яким виступила на засіданні педради викладач В.І.Гойман. Використовуючи яскраві презентації, вона ознайомила учасників з найновішими творами сучасних корифеїв української літератури, коротко розкриваючи їх зміст та порадивши прочитати.

В ході обговорення питань порядку денного педради було погоджено Правила прийому на 2021-2022 н.р.

З обговорюваних питань були прийняті відповідні рішення.

Юрій Війтик

: