Search

Студентський гурток: «Фінансист»

Студентський гурток «Фінансист»


Керівник гуртка: Марусик Марія Яківна,викладач вищої категорії

Староста гуртка: Юрійчук Василь, студент 2-го курсу 25Ф групи


Основне завдання гуртка «Фінансист»:

  1. Виявлення найбільш обдарованих і здібних студентів.
  2. Сприяти всебічному розвитку особистості студента, опануванню методологією наукових досліджень.

Студентський гурток «Фінансист» розпочав свою діяльність у вересні 1996 року. Діяльність гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових знань та умінь через дослідження.

Метою гуртка є створення сприятливих умов для підготовки студентської молоді до самостійної творчої, навчальної та наукової роботи.Основні форми роботи:

  1. Відкрите засідання гуртка «Фінансист» на тему: «Моя майбутня професія»;
  2. Участь у студентських олімпіадах і конференціях;
  3. Проведення екскурсій у фінансово-кредитні установи нашого міста;
  4. Підготовка статтей та наукових доповідей.

Наші досягнення

На базі Полтавської державної аграрної академії відбувся Конкурс студентських наукових робіт з актуальних проблем управління. До участі в конкурсі запрошувалися студенти вищих навчальних закладів України I -ІІ рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Конкурсанткою від Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого стала студентка 34-Ф групи спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Терех Ірина Михайлівна, науковим керівником даної роботи була викладач фінансових дисциплін, керівник гуртка «Фінансист» Марусик Марія Яківна.

Терех Ірина Михайлівна у конкурсі студентських наукових робіт зайняла 2-ге місце серед закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у 2020 навчальному році.

Головою конкурсної комісії, ректором академії, професором Валентиною Аранчій відзначено високий професіоналізм при підготовці наукової роботи переможця. Студентка Терех Ірина Михайлівна отримала диплом ІІ ступеня за перемогу у конкурсі студентських наукових робіт та керівник наукової роботи подяку та сертифікат за участь у підготовці студента.


Марусик М.Я., керівник гуртка

: