Search

Біохімічний гурток

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Презентуємо роботу

Біохімічного гуртка


Біохімія – одна з провідних наук сучасності, яка набула на сьогоднішній день значного розвитку та популярності. Вона відкриває широкі можливості регулювання життєвими процесами живих організмів.

Основна мета роботи біохімічного гуртка - це дослідження хімічного складу живих організмів та хімічні процеси, які проходять в живих організмах і лежать в основі їх життєдіяльності.

Основні завдання:

1. Вивчення основних біохімічних елементів та сполук, їх структури, властивостей, функцій та значення в природі та житті людини, висвітлення основних біохімічних процесів; опанування біохімічними та мікроскопічними методами дослідження; ознайомлення з роботою хімічних лабораторій, підприємств тощо;

2. Ознайомлення студентів гуртка з предметом досліджень біохімії, її сучасним станом та перспективами розвитку, методологією наукових досліджень, прикладним застосуванням біохімічних знань, розвиток в студентів схильності до самостійної дослідницької діяльності.Формами занять для студентів коледжу є лекції, практичні заняття, диспути, прес-конференції, екскурсії до вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, на підприємства.

Програмою передбачено проведення групових, парних та колективних форм роботи.

Важливу роль у проведенні занять гуртка відіграють партнери діяльності та співпраця з виробництвом:

  • Борщівський міжрайонний відділ Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» (керівник Никорчук К.П.);
  • Заліщицьке районне лабораторне відділення Борщівського міжрайонного відділу ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗУ» (керівник Дорошенко О.М);
  • Лабораторія «Амбар 88» с. Дзвиняч по зберіганню та переробці сої;
  • Національний природний парк “Дністровський каньйон ”.

Окремі напрями роботи гуртка пов’язані також з використанням можливостей навчально-виробничих лабораторій рослинництва і лабораторії вимірювальної екологічної експертизи та якості і безпеки об’єктів сільськогосподарського використання коледжу.

Під час засідань біохімічного гуртка студентами разом із керівником гуртка Перит В.В. були підготовлені такі навчально - дослідницькі роботи:

  1. Визначення якості меду натурального, що реалізується торгівельними закладами м. Заліщики.
  2. Сучасні аспекти застосування медової косметики та її наслідки.
  3. Біологічна цінність продуктів бджільництва.
  4. Дослідження властивостей замінників косметичних засобів.
  5. Дослідити, як із натуральних речовин зробити в лабораторних умовах мийні засоби?
  6. Амінокислотні біодомішки: прихована небезпека.

Обдаровані діти – цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет.

Обдарована дитина вирізняється яскравими, очевидними, інколи визначними досягненнями або ж має внутрішні задатки для таких досягнень у певному виді діяльності. Такими дітьми стали члени біохімічного гуртка, студенти 12 групи ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України» за спеціальністю 201 «Агрономія», які прийняли участь в дистанційних олімпіадах «Осінь – 2020» з дисципліни «Хімія» від «Всеосвіти» та «Олімпуса». Студенти коледжу змогли випробувати свої сили і стали призерами олімпіади, отримавши І, ІІ та ІІІ місця, за що ми їх вітаємо.

Завдання нашого коледжу — підтримати студента і розвинути його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності було реалізовано.

Вітаємо призерів та бажаємо нових звершень!


Перит В.В., керівник біохімічного гуртка

: