Search

Студентський гурток "АРМ Бухгалтера"

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Гурток "АРМ Бухгалтера"


При лабораторії Інформаційних систем і технологій в обліку у ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України» успішно функціонує гурток "АРМ Бухгалтера", члени якого вивчають та удосконалюють навики роботи з спеціалізованим програмним забезпечення, займаються науково-пошуковими дослідженнями в галузі фінансового обліку, співпрацюють з підприємствами регіону, приймають активну участь в науково-практичних конференціях, конкурсах студентських науково-пошукових робіт, олімпіадах з профільних дисциплін.

Керівник студентського гуртка "АРМ Бухгалтера": Леоненко Наталія Володимирівна, викладач вищої категорії.

Метою студентського гуртка "АРМ Бухгалтера" є:

  • досконале вивчення та оволодіння спеціальним програмним забезпеченням, таким як "BAS Бухгалтерія";
  • сприяння підвищення якості підготовки студентів, як фахівців з обліку і оподаткування;
  • розкриття здібностей і можливостей студента у науково-пошуковій роботі;
  • поповнення знань в галузі фінансового обліку і оподаткування;
  • ознайомлення з методикою наукового дослідження, обробки та оформлення матеріалів.


Основними завданнями студентського гуртка "АРМ Бухгалтера" є:

  • обговорення актуальних питань, пов'язаних з майбутньою професією студентів (проблеми та удосконалення обліку, аудиту та оподаткування в підприємствах аграрного сектору);
  • допомога студентам в оволодінні спеціальним програмним забезпеченням, вивчення нових актуальних програмних продуктів;
  • вдосконалення творчих здібностей майбутніх фахівців;
  • створення умов для успішного розвитку науково-пошукової творчості студентів;
  • заохочення до участі студентів у науково-практичних конференціях, науково-пошукових семінарах, круглих столах, конкурсах на кращу наукову роботу.

Гурток працює згідно плану роботи гуртка студентів ІІІ курсів за освітнім ступенем "молодший бакалавр", спеціальності 071 "Облік і оподаткування", та 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", який складається на навчальний рік і затверджується заступником директора з навчальної роботи.

Засідання гуртка проводиться у формі тренінгів з тематики прикладного використання програми "BAS Бухгалтерія", яка є лідером серед програмних продуктів на ринку України.

Студенти із задоволенням приймають участь в освітньо-наукових та виховних заходах, тижнях бухгалтерського обліку, стають переможцями конкурсів та олімпіад, завжди стараються "йти в ногу з часом" та бути в курсі останніх оновлень законодавчої бази та програмного забезпечення.

В гуртковій роботі студенти мають змогу розглядати нестандартні та проблемні ситуації з податкового законодавства, особливості ведення бухгалтерського обліку підприємств різних сфер економічної діяльності, що забезпечує формування відповідних навиків та вмінь оформити у бухгалтерському обліку операцію від її задуму до обчислення фінансового результату.

Так як впровадження інформаційних технологій направлено на інтенсифікацію навчального процесу, то студенти набувають навички вирішувати технологічні завдання наближені до виробничих, що дасть змогу в майбутньому легко адаптуватися на робочому місці.


Леоненко Н.В., викладач вищої категорії, керівник гуртка

: