Search

Студентський гурток "Фахівець"

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА

«ФАХІВЕЦЬ»


Керівник гуртка: Жлуховська Руслана Степанівна, викладач першої категорії

Староста гуртка: Мельник Лілія, студентка 35 групи

Учасники гуртка - студенти другого та третього курсу, спеціальностей 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 071 “Облік і оподаткування”, які вивчають дисципліни “Банківські операції”, “Страхові послуги” та “Облік і звітність у бюджетних установах”

Студентський науковий гурток демократичне студентське об‘єднання, мета якого-спонукати студента до певного виду діяльності, розвивати його природні здібності, творчий потенціал.

Студентський науковий гурток:

 • є формою оволодіння майбутніми фахівцями навичками наукового дослідження,
 • готує студентів до розв’язання завдань,які мають практичне значення для банківської системи країни,
 • робота в ньому має творчий характер.


Основна мета гуртка «Фахівець»:

 • сприяння підвищенню рівня наукової підготовки студентів;
 • формування у студентів інтересу й потреби до наукових досліджень;
 • розвиток творчого мислення, наукової самостійності, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основні завдання гуртка:

 • формування у студентів інтересу до наукової творчості;
 • допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень;
 • забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, семінарів, круглих столів;
 • сприяння поглибленому вивченню в більш широкому плані навчального матеріалу.

Форми роботи гуртка:

 • підготовка дослідницьких матеріалів;
 • проведення засідань;
 • участь у конференціях, олімпіадах;
 • обговорення доповідей;
 • бесіди;
 • дискусії.

Теми науково-дослідних робіт

 • Система безготівкових платежів Apple Pay
 • Як не стати заручникомкредиту?
 • Що таке "cashback« ?
 • Банківські платіжні картки
 • Види шахрайства з платіжними картками
 • «Дистанційне обслуговування клієнтів банку
 • Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%»

Р. С. Жлуховська, керівник гуртка

: