Search

Студентський гурток «Літературна вітальня»

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Студентський гурток

«Літературна вітальня»


Керівник гуртка: Юрійчук Ольга Василівна, викладач вищої категорії

Cтароста гуртка: Гутман Вікторія, студентка 22групи

При кабінеті української мови і літератури у Відокремленому структурному підрозділі «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України» функціонує студентський гурток «Літературна вітальня»

Основні завдання гуртка «Літературна вітальня»:

 • оволодіння знаннями з основ літературної творчості;
 • набуття вмінь та навичок віршування, створення нарисів, есе;
 • формування інтелектуальних вмінь;
 • розвиток образного мислення студентів;
 • виховання цілеспрямованого, наполегливого прагнення до творчості;
 • формування культури творчої праці.


Метою гуртка є - виховувати естетичні смаки студентів на основі глибинного розуміння кращих творів української та світової літератури;

- формувати в них уявлення про літературу як мистецтво слова та художнє творення як процес;

- створення сприятливих умов для підготовки студентської молоді до самостійної , творчої, навчальної та наукової роботи.

Основні форми роботи:

 • Відкрите засідання гуртка «Літературна вітальня» на тему: «Знайомство з творами студійців. Визначення художньої вартості творів студентів , вдосконалення власних творів , літературні екскурсії»;
 • Участь у студентських олімпіадах і конференціях;
 • Підготовка статей та наукових доповідей.

Гурток створений з метою зацікавлення студентів художнім словом, залучення їх до творчості, до більш глибокого вивчення поетичних творів, пізнання основ віршування і літературного аналізу. Програма дозволяє більш поглиблено, у доступній формі, познайомити студентів з теорією літератури. Багато хто з них тільки починає пробувати перо, але через відсутність елементарних знань з технології написання художнього тексту, віршових розмірів та інших теоретичних відомостей припускається помилок, відчуває невпевненість у власних силах. Тому необхідно допомогти студенту розкрити свої творчі здібності.

Заняття літературною творчістю мають величезне значення у становленні особистості , створюють сприятливі умови для розвитку творчої уяви, польоту фантазії, розвитку правильної, грамотної мови, розвивають здатність вільно, нестандартно мислити, проявляти себе в творчості.

Студентський вік – це період різноманітних ідей, задумів, уяви, фантазії. Важливо не пропустити момент і спрямувати енергію в правильне русло, визначити творчі здібності їх, талановитість, створити умови для самовираження, дати можливість проявити себе.

Очікуваний результат:

 • зростання пізнавальної і творчої активності студійців;
 • збільшення числа студентів, що займаються творчою, дослідницькою роботою;
 • формування в них естетичного, творчого підходу до оформлення матеріалів;
 • розвиток спостережливості, зорової пам’яті, уяви, асоціативного мислення;
 • підвищення рівня якості знань, умінь та навичок в царині літератури, культурології, естетики.

Оцінка результативності:

У якості форм підведення підсумків організовуються публічні читання власних творів, виступи на концертах, участь у різних конкурсах, а також друк у пресі, випуск альманахів.


Керівник гуртка "Літературна вітальня"
О. В. Юрійчук, викладачка філологічних дисциплін

: