Search

Студентський гурток "Веб-технологій та комп`ютерних мереж"

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Студентський науково-практичний гурток

«Веб-технологій та комп`ютерних мереж»


Керівники гуртка:
Червоняк Артур Михайлович, викладач вищої категорії, завідувач лабораторії ІС і ТЗН ВСП Заліщицький ФК імені Є. Храпливого НУБіП України.
Гірчак Юрій Леонідович, викладач вищої категорії, голова циклової комісії комп`ютерно-інженерних дисциплін.

Староста наукового гуртка:
студент 31 групи , спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія» – Омельченко Кіріл Романович.


Веб-павутина, забезпечує передавання і взаємозв’язки величезної кількості гіпертекстових документів – веб-сторінок і веб-сайтів – з текстом, графікою, звуком і відео-файлами, які зв’язані між собою за допомогою посилань і зберігаються на веб-серверах по всьому світі.

Збільшення в Україні останніми роками інтересу учнів старших класів та здобувачів освіти, які вже володіють навичками роботи на комп’ютері, до Інтернету і веб-дизайну створило необхідність надання додаткової освіти з веб-технологій, вивчення мов розробки веб-сторінок (HTML, CSS, Java, PHP) у гуртках студентської молоді. Мистецтво веб-дизайну є одним із видів дитячої творчості, у якому діти можуть відобразити свій внутрішній світ та знайти нові можливості для спілкування з однолітками.

Не менш важливою є тематика щодо проектування та будівництва комп’ютерних мереж. Тут гуртківці знайомляться із сучасними засобами будівництва радіо-лінків, із важливими аспектами в плані розробки проектів PON-мереж та іншими типами реалізації зв’язку засобами ВОЛЗ. Часто проводяться екскурсійні практичні заняття на проекти інсталяції оптично-волоконних кабелів засобами ВОЛЗ. А із самих важливих завдань гуртка із розділу мережевих технологій є виявлення, локалізація та усунення несправності системи або мережі.

Робота студентського наукового гуртка проводиться згідно затвердженої програми.

Науковий напрям та тематика роботи гуртка: «Розвиток знань з основ веб-технологій та веб-дизайну, формування стійких практичних компетентностей у сфері розробки якісних веб-сайтів, а також мережевих технологій».

Студентський науковий гурток «Веб-технологій та комп’ютерних мереж» створений з метою залучення обдарованої студентської молоді до наукових досліджень в галузі веб-технологій, розкритті основних проблем сучасного веб-дизайну; тенденцій розвитку, змісту та інструментарію розробки веб-сайтів з використанням веб-програмування та веб-дизайну; розвитку глобальної мережі Інтернет та процесів, що в ній відбуваються; вдосконалення та розвитку проектування та будівництва комп’ютерних мереж різними технологіями.Основні завдання наукового гуртка:

 • сприяти підготовці студентів до наукової роботи в галузі веб-технологій та веб-дизайну;
 • розвивати ініціативність та творчість до вирішення практичних завдань у галузі веб-технологій та веб-дизайну;
 • брати участь у вирішенні практичних задач із впровадження методичних розробок членів гуртка у систему розвитку освіти;
 • сприяти формуванню творчої особистості студента шляхом підвищення їх наукової активності під час участі у роботі гуртка;
 • розширювати наукову співпрацю зі студентами інших вищих навчальних закладів;
 • надавати можливість для розвитку індивідуальних наукових та організаційних здібностей студентів у сфері WWW, які зацікавлені у наукових дослідженнях, котрі не входять до стандартного навчального процесу;
 • приймати участь у наукових дослідженнях, котрі пов’язані з майбутньою професійною діяльністю;
 • формувати у студентів здатності вирішувати складні спеціалізовані задачі в галузі інформаційних технологій;
 • розвивати здатність застосовувати законодавчу та нормати¬вно-правову базу;
 • готовність брати участь в модернізації та реконстру¬кції апаратних та програмних засобів комп’ютерних мереж;
 • аргументувати вибір методів розв’язу¬вання спеціалізованих задач;
 • критично оцінювати отри¬мані результати, обґрунтовувати прийняті рішення;
 • здійснювати вибір, розробляти, розгортати, інтегрувати, діагностувати, адмініструвати та експлуатувати комп’ютерні системи та мережі.

Також завданнями програми гуртка є формування компетентностей особистості у процесі опанування веб- та мережевих технологій в комплексі із прикладним програмним забезпеченням, а саме:

 1. Пізнавальна компетентність, яка забезпечує формування знань про роботу мережі та сервісів Інтернет; програмне забезпечення необхідне для роботи в мережі Інтернет; основ розробки веб-документів на основі мови HTML; графічного та музичного оздоблення веб-документів; розробки динамічних веб-документів на основі CSS, PHP, HTML та JavaScript, розробки веб-сайтів на базі CMS-систем.
 2. Практична компетентність, яка полягає у застосуванні прикладних програм, які використовуються у розробці веб-документів, робота з програмами-браузерами, редакторами для розробки веб-конструкцій, побудувати фізичний рівень мережі та налаштувати її для здачі в експлуатацію.
 3. Творча компетентність, яка забезпечує розвиток мислення, творчих здібностей учнів при створенні веб-сторінок та веб-сайтів на основі HTML та JavaScript, CSS, PHP, оформлення зображень та звуків для веб-сторінок, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками та вміннями змінювати свою життєву програму розвитку, формування в студентів здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя. Генерувати службове програмне забезпечення для автоматизації розрахунків відсоткових дільників та створення структурно-логічних схем при проектуванні мереж.
 4. Соціальна компетентність, яка сприяє вихованню культури праці, творчої ініціативи, формуванню стійкого інтересу до технічної творчості, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності.

Заняття у гуртку передбачає: знайомство з передовими світовими технологіями в області WEB - та LAN - аспектів, що дозволить студентові поглибити компетентності необхідні фахівцеві для подальшої професійної діяльності.

Студенти, що займаються у науковому гуртку будуть –

знати:

 • тренди в сфері побудови документів HTML та основи CSS препроцесорів;
 • правила побудови і елементи мови JavaScript;
 • особливості Front-end фреймфорків;
 • основні можливості та особливості мов програмування для веб-розробки;
 • CMS системи та Back-end фреймворки для побудови веб-сайтів;
 • існуючі правила та тренди дизайну в сфері World Wide Web;
 • способи та методи проектування пасивних оптичних мереж;
 • налаштування та адміністрування локальних комп’ютерних мереж;
 • елементи розробки програмного забезпечення для вирішення завдань з проектування мереж;
 • інсталяції та налаштування моніторингових систем у локальних обчислювальних мережах.

вміти:

 • працювати в команді та досягати бажаного результату;
 • користуватися різними джерелами інформації та критично її осмислювати;
 • здійснювати пошук замовлень та вести перемовини;
 • створювати веб-сайти із використанням різноманітних фреймворків (front-end та back-end), а також CMS;
 • створювати проекти розподільчих міських мереж технологією «PON»;
 • налаштовувати мережі та адмініструвати ресурси у ній.

У роботі гуртка постійно беруть участь студенти 2-го, 3-го та 4-го курсів спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія» (у 2021-2022 н. р. 10 студентів-учасників), викладацький склад циклової комісії комп`ютерно-інженерних дисциплін, а також студенти інших спеціальностей. Окрім цього, до засідання гуртка запрошуються веб-розробники, викладачі, керівники-практик, в тому числі з інших навчальних закладів, представники роботодавців ІТ-компаній та компаній операторів зв’язку і колишні студенти-гуртківці, які мають досвід у науковій роботі.

Науково-дослідна робота членів гуртка підсилює активний, творчий потенціал студентської молоді в навчальному процесі, слугує потужним засобом відбору кадрів як для підготовки молодих спеціалістів так і підготовки кваліфікованих фахівців у галузі веб-розробки. Фахівці, котрі мають досвід студентської наукової роботи, виявляють креативне мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй професійній діяльності.

Відвідуючи гурткові заняття, студенти окрім роботи з конструкторськими елементами веб-сайтів, постійно працюють з графічними та відео-редакторами, розробляють різноманітні колажі, схеми, анімаційні моделі тощо. Свідченням якісної підготовки є нещодавній спільний проект – інфограма коледжу. Разом із тим студенти розпочали роботу над проектом відеонаглядової системи в коледжі цифрового типу. Діюча локальна мережа повинна бути основним засобом для передачі даних між відеокамерою та реєстратором. На більш важливі обєкти заплановано резервування запису на локальний знімний носій інтегрований в камері та на хмарне сховище.

Члени гуртка беруть постійну участь у круглих столах, семінарах, днях відкритих дверей, конференціях де розглядаються актуальні питання пов'язані з технологіями World Wide Web. Беруть участь у різних заходах, зокрема, цього навчального року, 12 травня, у науково-практичній конференції «Сучасні тенденції проектування та будівництва комп'ютерних систем і мереж». Приклади доповідей студентів гуртківців:

Булка Олександр, здобувач освіти 41-К групи ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України, керівник Міщук Т.В. «ТЕНДЕНЦІЇ КІБЕРЗАГРОЗ У КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА МЕРЕЖАХ»;

Ясінський Андрій, здобувач освіти 41-К групи ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України, керівник Гірчак Ю.Л. «ПРОЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ КОЛЕДЖУ»;

Крілик Михайло, здобувач освіти 41-К групи ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України, керівник Галайдіда О.В. «АНАЛІЗ УРАЗЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»;

Омельченко Кіріл, здобувач освіти 31 групи ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України, керівник Червоняк А.М. «STARLINK ДЛЯ СУЧАСНОГО СВІТУ»;

Угринюк Марія, здобувачка освіти 21-К групи ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України, керівник Пронь М.Б. «СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В УКРАЇНІ».


Значним досягненням спільної роботи колективу коледжу, за безпосередньою участю студентів гуртка, які активно сприяють розвитку інфраструктури та постійному наповненню якісним і корисним контентом веб-сайту коледжу, є здобута перемога у Всеукраїнському конкурсі на кращий веб-сайт серед аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, який проходив під егідою Міністерства освіти і науки України. Навчальний заклад було нагороджено дипломом І ступеня.

Також за результатами І етапу «EDUCATIONAL WEBSITE 2020», який завершився у лютому 2021 року, веб-сайт ВСП Заліщицький ФК імені Є. Храпливого НУБіП України потрапив у топ-35 та перейшов до ІІ етапу Конкурсу, де за підсумками комісії визнаний кращим у номінації «Дизайнерське рішення».

У 2020 році студенти випускного курсу спеціальності 123 «Компютерна інженерія» брали участь в проекті із розширення мережевої інфраструктури у 24 школах, на той час ще, Кіцманського району Чернівецької області.

За час роботи гуртка студенти мають досить багато опублікованих веб-ресурсів. Окремих, ця діяльність надихає під час дипломного проектування і випускники часто обирають теми тісно пов`язані з даною галуззю.

Мережу гуртожитків, яка є засобом для підключення до мережі Інтернет його мешканців, також обслуговують студенти-гуртківці спільно із викладачами дисциплін циклу інформатизації.

Слід також відмітити особистий внесок учасників гуртка в процес розгортання системи Google Workspace for Education в нашому навчальному закладі, на сьогодні це потужне хмарне середовище з безліччю класів, груп, організаційних підрозділів та інструментів для дистанційної роботи і навчання ефективно використовується нашими студентами й викладачами.


Червоняк А.М., Гірчак Ю.Л., викладачі комп`ютерно-інженерних дисциплін, керівники гуртка