Search

Студентський гурток «Аналітик»

Науковий гурток «Аналітик»


Метою гуртка «Аналітик» є:

  • згуртувати, об'єднати здобувачів освіти – майбутніх аналітиків, до вивчення актуальних питань в галузі економіки, управління;
  • формування і розвиток наукового потенціалу здобувачів освіти економічних спеціальностей закладу освіти в частині аналітичних досліджень, як основи для їх подальшої фахової підготовки;
  • мобілізувати їх до самореалізації як фахівців-аналітиків.

Основними завданнями гуртка «Аналітик» є:

  • Організація активної участі здобувачів освіти в наукових конференціях та олімпіадах;
  • Проведення спільних з викладачами економічних дисциплін наукових досліджень і публікація результатів;
  • Організація круглих столів і зустрічей з науковцями та представниками відомств.


Кількісний склад наукового гуртка «Аналітик»

До складу наукового гуртка входять 15 здобувачів освіти ІІІ курсу спеціальностей 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування

Теми наукових статей:

  • Удосконалення обліку, аналіз та аудит готівкових розрахунків підприємства

Гедзик Наталія Володимирівна, економічне відділення,спеціальність «Облік і оподаткування» ІІІ курс ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України Науковий керівник – викладач Визнюк У.П.

  • Роль і місце аналізу виробничих запасів у системі управління ресурсним потенціалом підприємства

Грицак Юліана Богданівна, економічне відділення, спеціальність «Облік і оподаткування» ІІІ курс ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України Науковий керівник – викладач Визнюк У.П.

: