Search

Студентський гурток «Аграрні технології»

Студентський гурток «Аграрні технології»


При лабораторії Основ тваринництва і бджільництва у ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України» успішно функціонує гурток "Аграрні технології", члени якого вивчають та удосконалюють навички роботи з сучасними технологіями в аграрній сфері, співпрацюють з підприємствами регіону, приймають активну участь в науково-практичних конференціях, конкурсах студентських науково-пошукових робіт, олімпіадах з профільних дисциплін.

Керівник студентського гуртка "Аграрні технології": Глова Володимир Степанович, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Учасники гуртка: студенти 2-4-го курсу.Метою студентського гуртка "Аграрні технології" є:

  • сприяння у студентів зацікавлення до наукових досліджень та їх апробації;
  • залучення студентів до участі у конференціях, семінарах з представленням результатів досліджуваних тем;
  • розкриття здібностей і можливостей студента у науково-пошуковій роботі;
  • формування вміння представляти та аргументовано відстоювати одержані результати досліджень;
  • ознайомлення з методикою наукового дослідження, обробки та оформлення матеріалів.

Основними завданнями студентського гуртка "Аграрні технології" є:

  • обговорення та вибір тем вивчення та дослідження;
  • знайомство з передовими агро технологіями в господарствах регіону та на полях навчально-виробничого підрозділу коледжу;
  • вдосконалення творчих здібностей майбутніх фахівців;
  • створення умов для успішного розвитку науково-пошукової творчості студентів;
  • заохочення до участі студентів у науково-практичних конференціях, науково-пошукових семінарах, круглих столах, конкурсах на кращу наукову роботу, олімпіадах.

Студенти із задоволенням приймають участь в освітньо-наукових та виховних заходах, стають переможцями конкурсів та олімпіад, завжди стараються бути в курсі останніх аграрних нововведень.

Під час занять в гуртку студенти розглядають різні актуальні теми, як суто професійного спрямування, так і особистого емоційного напрямку. Дана форма роботи сприяє певній спеціалізації та концентрації на найбільш актуальних темах роботи, які в майбутньому можуть стати основою для написання курсових робіт, вибору відповідного підприємства для проходження різних видів практик. Це в свою чергу сприяє більш швидкій адаптації випускників до умов виробництва.


Глова В.С., викладач-методист, керівник гуртка

: