Search

Студентський гурток «Бухгалтер»

Студентський науковий гурток «Бухгалтер»


Керівник гуртка: Папушко Марія Дмитрівна, викладач облікових дисциплін, викладач-методист.

Староста гуртка: студентка 34 групи Яремко Іванна.

Мета роботи гуртка: забезпечення взаємозв′язку теоретичного і практичного навчання; розвиток практичних умінь і навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності та прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових та виробничих умовах; формування творчого, дослідницького підходу до практичної діяльності.Основними завданнями наукового гуртка є:

 • сприяти підготовці студентів до наукової роботи в галузі обліку і оподаткування;
 • розвивати ініціативність та творчість до вирішення практичних завдань у галузі обліку і оподаткування;
 • забезпечувати режим найбільшого сприяння реалізації індивідуальних можливостей кожного студента;
 • сприяти формуванню творчої особистості студента шляхом підвищення їх наукової активності під час участі у роботі гуртка;
 • розширювати наукову співпрацю зі студентами інших вищих навчальних закладів та спеціалістами АПК;
 • надавати можливість для розвитку індивідуальних наукових та організаційних здібностей студентів у сфері обліку;
 • приймати участь у наукових дослідженнях, котрі пов'язані з майбутньою професійною діяльністю.

План роботи гуртка на 2021/2022 навчальний рік:

 1. Формування матеріалів з метою набуття студентами окремих практичних умінь щодо проведення фрагментів пошукової діяльності;
 2. Розробка матеріалів для проведення аналізу виробничих (практичних) ситуацій з виконання індивідуальних завдань та розв'язання завдань за темами.
 3. Розробка положень і орієнтовних завдань для проведення: конкурсів, олімпіад, вікторин, конференцій за результатами навчальної та виробничої практик по спеціальності.
 4. Організація екскурсій до агропромислових підприємств, фінансових, банківських та бюджетних установ.
 5. Участь в науково-практичних конференціях на базі НУБіП України.
 6. Організація вечорів-конкурсів по професії, тижнів «Циклової комісії обліково-фінансових та економіко-комерційних дисциплін», конференцій, зустрічей з випускниками, керівниками, спеціалістами АПК, банківських, фінансових та бюджетних установ.
 7. Посилення практичної спрямованості консультацій-практикумів, школи взаємодопомоги.
 8. Покращення ефективного використання технічних засобів навчання, наповнення бази даних інтернет-посилань, впровадження професійних комп'ютерних програм.
 9. Систематизація та пропагування новин з питань обліку та оподаткування через презентацію їх, формування нормативно-правових матеріалів за темами.

Кількісний склад наукового гуртка: 12 здобувачів освіти ІІ та ІІІ курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Теми наукових досліджень:

 • Сучасний бухгалтер та його місце в світі;
 • Розвиток бухгалтерського обліку в Україні;
 • Книговодство сільськогосподарське в період 20-30-х років та його застосування в розвитку української кооперації;
 • Історія виникнення і розвитку бухгалтерського обліку;
 • Етичні аспекти бухгалтерської професії;
 • Облік інвестицій;
 • Облік витрат виробництва.
: