Search

Студентський гурток «Податківець»

Науковий гурток «Податківець»


Керівник гуртка: Попіль О.М., викладач податкової системи, спеціаліст першої категорії

Мета роботи гуртка

 • сприяння розвитку творчого потенціалу здобувачів освіти;
 • формування інтересу до глибокого вивчення освітніх компонентів;
 • навчання пошуково-дослідницькій діяльності в певній галузі науки;
 • сприяння розкриттю науково-дослідного потенціалу членів гуртка;
 • підвищення якості підготовки студентів, здатних творчо і ефективно застосовувати у своїй практичній діяльності досягнення сучасної науки.


Завдання наукового гуртка "Податківець"

 • орієнтація здобувачів освіти на активну участь в науково-пошуковій роботі;
 • оволодіння методикою науково-пошукової роботи, умінням самостійно і творчо мислити, використовувати отримані знання з практики;
 • розвиток навичок самостійної роботи з науковою літературою, Internet- ресурсами, навчання методикам обробки отриманих даних і аналізу результатів, складання і оформлення доповідей і звітів за результатами науково-пошукової роботи,
 • участь членів товариства в науково-практичних конференціях, різних формах презентацій науково-пошукових робіт.


План роботи наукового гуртка

Провести тематичні заняття:

 • Історія виникнення податків
 • Структура Державної податкової інспекції України
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення Державної податкової інспекції України
 • Система електронного адміністрування непрямих податків
 • Особливості відшкодування TAX FREE в Україні
 • Історія становлення податку на прибуток підприємств в Україні
 • Особливості спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого бізнесу в Україні
 • Порядок подання електронної звітності
 • Проведення конкурсної гри між гуртківцями «Податківець майбутнього»
 • Екскурсія в Державну податкову інспекцію України (Заліщицьке в-ня) Ознайомлення з особливостями прийняття звітів по господарствах району, їх автоматизована обробка на комп'ютерній техніці.

Основні напрямки науково-пошукової роботи гуртка:

 • Вплив бюджетно-податкової політики на забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів.
 • Податкові механізми державного впливу в світлі економічних методів регулювання розвитку підприємництва
 • Фіскальні важелі та інструменти стимулювання інноваційної активності підприємництва.

Кількісний склад наукового гуртка

До складу наукового гуртка «Податківець» входять 10 здобувачів освіти ІІІ курсу ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Результати діяльності:

 1. Участь гуртківців у VІІІ Всеукраїнській Інтернет-конференції на тему: «СВІТ АГРАРНИХ ПРОФЕСІЙ: історія, сучасність, майбутнє, досвід ЄС».
 2. Участь гуртківців у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади у ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України з дисципліни «Податкова система».
 3. Участь гуртківців у Всеукраїнському онлайн-флешмобі «Разом для найкращого інтернету».
: