Search

Студентський гурток «Комерсант»

Студентський гурток «Комерсант»


Суттєвим стимулом зацікавленості студентів у подальшому професійному та кар'єрному зростанні є науково-дослідна робота. Це найбільш високий рівень навчання, який дозволяє студентам набути навичок науково-дослідної роботи, аналізу і синтезу, узагальнення фактів для прийняття нових рішень. Гурткова робота розвиває пам'ять, мислення, допитливість; формує навички практичного застосування знань, навички зв'язано викладати думку; створює основи безперервної освіти, закладає фундамент для майбутньої спеціалізації, враховуючи перспективи розвитку сучасної науки, техніки, економіки.

Мета роботи гуртка «Комерсант»:

 • Вивчення змісту комерційної діяльності виробничих та торговельних підприємств;
 • Формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі;
 • Вивчення прогресивних форм та методів продажу товарів;
 • Вплив різноманітних факторів на якість продукції;
 • Дослідження стандартизованих вимог маркування продукції.


Завдання гурткової роботи:

 • Створення умов для творчого розвитку та самовираження студентів;
 • Впровадження інноваційних форм і методів навчання та виховання;
 • Залучення студентів до участі в науково-практичних конференціях, семінарах;
 • Задоволення потреб студентської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;
 • Зацікавленість студентів у подальшому професійному та кар'єному зростанні.

Дослідження членів гуртка здійснюються виходячи із сучасних проблем:

 • Фактори, які впливають на формування товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі;
 • Застосування підприємствами роздрібної торгівлі прогресивних форм та методів продажу товарів;
 • Особливості маркування споживчих товарів і дотримання вимог виробниками;
 • Використання екологічних пакувальних матеріалів для продовольчих товарів; Поведінка споживача як об'єкт дослідження;
 • Вплив реклами на місці продажу на поведінку споживачів;
 • Використання комунікаційних засобів підприємствами роздрібної торгівлі.

Ситник Галина Михайлівна, керівник гуртка

: