Search

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Циклова комісія математичних

та природничо-наукових дисциплін


Прокладай шлях до розуму людини через її серце.
Ф.Честерфілд

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов'язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодівання азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії математичних та природничо- наукових дисциплін.

До складу циклової комісії входять як досвідчені викладачі, які мають великий педагогічний досвід, так і молоді, які володіють сучасними технологіями навчання. Це викладачі: Руснак С.Г., Хомів Н.Й., Озімінська О.Я., Глова Г.Р., Лопушинська О.П.

Очолює циклову комісію викладач хімії Перит В.В.

Педагогічна майстерність, творчий почерк, постійний пошук, активна громадянська позиція – характерні риси кожного члена нашої циклової комісії, це об'єднання викладачів, основна мета роботи яких полягає у підготовці конкурентоспроможних фахівців через формування спеціальних умінь та навичок, підвищення рівня професійної грамотності студентів, розвиток мислення та визначення причинно-наслідкових зв'язків.

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів щодо наукової організації освітнього процесу, спрямованих на поліпшення якості знань студентів, ознайомлення із сучасними методами викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних і практичних занять. Лекції проводяться у сучасних лекційних аудиторіях, оснащених мультимедійними проекторами.

Науково- педагогічна проблема, над вирішенням якої працює циклова комісія: «Технологізація освітнього процесу - шлях до якісної фахової підготовки».

У процесі розв'язання окреслених завдань, викладачі циклової комісії сформували основні напрями своєї роботи: забезпечення структурно-логічного міжпредметного зв'язку навчальних дисциплін; методичне забезпечення дисциплін посібниками, розробками, рекомендаціями, мультимедійною підтримкою та сучасними моніторинговими засобами.

Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є підвищення оптимізації навчального процесу, який включає методичні і організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність навчання.

З метою зацікавлення навчальними дисциплінами та заохочення до успішного навчання з усіх предметів проводиться позааудиторна робота: олімпіади, конкурси, бліц-турніри, брейн-ринги, усні журнали, конференції, вечорниці, предметні тижні, веб-квести. Гуртківці виконують пошуково-дослідницькі роботи, беруть участь в обласних олімпіадах та займають призові місця.

Викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін у своїй роботі вміло поєднують традиційні форми і методи навчання та технології дистанційного навчання.

Зокрема, викладачами активно використовуються платформи відеоконференцій Zoom та Google Meet, інтерактивні дошки, тестування в режимі онлайн проводиться з допомогою платформ «На Урок», «Всеосвіта», Google Form.

Доступ студентів до матеріалів лекцій та практичних завдань забезпечується з допомогою розміщення викладачами матеріалів на Google Disk, DropBox.

Викладачі обговорюють підсумки взаємовідвідування занять, накопичений досвід викладачами вищої категорії, проводять майстер-класи та відкриті заняття, удосконалюється забезпечення інтеграції природничо-наукових дисциплін.

Кожен викладач циклової комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета.

Вивчення дисципліни здійснюється в безпосередньому зв'язку теоретичних знань з практичною виробничою діяльністю місцевих підприємств та організацій. Цікаво і змістовно проходять вечори відпочинку та екскурсійні поїздки проведені викладачами циклової комісії.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню, насамперед, у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому вони систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії.

Педагогічне кредо викладачів циклової комісії математичних та природничо- наукових дисциплін: «Найважливіше у педагогічній діяльності – це гармонія у стосунках зі студентами та колегами, постійний творчий пошук і самовдосконалення».


Перит Валентина Володимирівна,

голова циклової комісії математичнихта природничо-наукових дисциплін

: