Search

Обрати мовуВідкрите заняття з української мови

 

Відкрите заняття з української мови

«Заговори, щоб я тебе побачив!»

Сократ

Усе життя сучасної людини пов'язане зі спілкуванням, бо без нього неможливо вести ділові бесіди, переговори, презентації тощо. Щоб бути успішною людиною сьогодні, потрібно володіти мистецтвом спілкування. Той, хто добре володіє словом, здатен навіть своїх супротивників перетворити на друзів. Красномовство - сила, за допомогою якої вдається впливати на світ, змінювати його, реалізуючи власну волю.

Тому не випадково в нову програму з української мови введено розділ « Практична риторика», першу тему якого викладач І.П Сагайдак. обрала для відкритого заняття із студентами 14 групи (спеціальність «Облік і оподаткування»).

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, вона поставила за мету не тільки ознайомити студентів із поняттям риторики як науки й мистецтва, а й з´ясувати причину необхідності поновлення статусу риторики в сучасній Україні та особливості дотримання риторичних вимог до мовця у процесі висловлювання в різних життєвих ситуаціях.

 

 

Для реалізації дидактичних принципів педагогдоцільно і уміло використовувала кооперативну діяльність у групах «Оратор», «Ритор», «Сократ»,інноваційні технології навчання, як от: «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Кошик ідей», ситуативні та риторичні вправи, евристична бесіда, випереджувальні завдання, презентації, обговорення картини «Світ і ми» ,тощо. Вміло здійснювалися міжпредметні зв´язки, цікавими були виступи студентів про майбутню професію та про сімейні династії.

Слід відзначити особистість викладача. Спокійний тон, уважне і доброзичливе ставлення до студентіву поєднанні з вимогливістю, манера звертатися до аудиторії, витримка — все це передається молоді , слугуючи еталоном красномовства та людських відносин. На занятті панував позитивний емоційний клімат. Комунікативна виразність педагога стимулювала студентів до засвоєння теми заняття та прагнення оволодіти мистецтвом риторики самим.

Тому колеги Ірини Петрівни, а це - і молоді педагоги, і досвідчені викладачі,і члени дирекції, високо оцінили методичний рівень її викладацької діяльності.

В.І.Гойман -викладач

 

 

 

 

 

 

 

: